nieuws

Rijkswaterstaat en ProRail stellen grond en water beschikbaar voor duurzame energie

Rijkswaterstaat en ProRail stellen delen van hun beheergebied (water en land) beschikbaar om duurzame energie op te wekken. Daarmee kunnen zij op den duur in hun eigen energieverbruik voorzien en worden zo energieneutraal. Samen met de netbeheerders Liander, Stedin en Enexis verkennen zij de verdere kansen voor het opwekken van duurzame energie op hun eigen beheergebied.

Onder de naam PetaPlan verkennen de partijen wat de verdere mogelijkheden zijn om gronden, onderstations en wateroppervlaktes beschikbaar te stellen voor het opwekken van duurzame energie. Daarbij gaat het in toenemende mate over het plaatsen van zonnepanelen in onder andere stations, stallingen, bermen, knooppunten, geluidschermen, baggerdepots en het IJsselmeergebied. Ook wordt aan de hand van 6 voorbeeldprojecten gezamenlijk ervaring opgedaan met opwekken en aansluiten van grootschalige energieprojecten. Een voorbeeld van zo’n project zijn de drijvende zonnepanelen in het baggerdepot de Slufter.

Rijkswaterstaat wil uiterlijk 2030 energieneutraal te zijn. De verwachting is dat de energiebehoefte van Rijkswaterstaat (circa 1 PetaJoule) en ProRail (circa 0,5 PJ), als onderdeel van de rijksoverheid (circa 6 PJ), ruim gedekt kan worden. In potentie kan daarmee zelfs worden voorzien in de totale energiebehoefte van het rijk. D

PetaPlan is onderdeel van de coalitie Groene Netten van nationale infrabeheerders waaronder Rijkswaterstaat, ProRail, Liander, Enexis en Stedin. Groene Netten is 2014 ontstaan om als infrabeheerders gezamenlijk een versnelling te brengen in de verduurzaming van de eigen operatie en maatschappij.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *