nieuws

ROB pleit voor nieuwe balans tussen rijk en decentrale overheden

Het kabinet moet fundamentele keuzes maken in de bestuurlijk-financiële verhoudingen tussen het rijk en decentrale overheden. Dat bepleit de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in het advies Rust-Reinheid-Regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen.

Decentrale overheden, en met name gemeenten, hebben te kampen met financiële problemen. Volgens de Raad is dit niet alleen een geldkwestie. De werkelijke oorzaak ligt in een disbalans tussen taken, organisatie, bevoegdheden en bekostiging. Doordat decentrale overheden weinig ruimte hebben om zelf beleidskeuzes te maken wordt hun slagkracht beperkt. Ze hebben bijvoorbeeld onvoldoende instrumenten om grote meerjarige opgaven, zoals klimaat en woningbouw, te sturen en te bekostigen.

De raad pleit voor de juiste taken op de juiste plek, met bijpassende verantwoordelijkheden en de juiste bekostiging. Verder wil het een debat voeren over het opschonen van verhoudingen, het borgen van spelregels en het innoveren van instrumenten.

Volgens de ROB is evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen tussen het rijk en decentrale overheden essentieel voor een goed geordend openbaar bestuur. De Raad spoort het kabinet daarom aan om een deltacommissaris aan te stellen. Deze commissaris moet een samenhangend pakket aan maatregelen uitwerken om de onderliggende oorzaken van de huidige disbalans aan te pakken.

Lees hier het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *