nieuws

Waterschappen en marktpartijen willen samenwerken bij infrastructurele projecten

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft gaat op verzoek van de waterschappen onderzoek doen naar de samenwerking tussen waterschappen en het bedrijfsleven bij infrastructurele projecten. Onlangs tekenden de faculteit, de waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma hiervoor een samenwerkings-overeenkomst.

De TU Delft gaat onderzoeken hoe de waterschappen en het bedrijfsleven samenwerken aan de hand van de gezamenlijk opgestelde visie De Waterschapsmarkt van de toekomst, bouwstenen voor vernieuwing. Hierin staat onder meer een concreet actieplan met bouwstenen om de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de projecten te verbeteren.

Uit het onderzoek moet blijken in hoeverre dit actieplan werkt en hoe de waterschappen en opdrachtnemers hun relatie kunnen verbeteren.

Waterschappen Noorderzijlvest, Rivierenland, Hollandse Delta en Scheldestromen en de hoogheemraadschappen van Delfland en Hollands Noorderkwartier zijn betrokken bij het onderzoek.

 
Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *