nieuws

SER: kabinet moet meer doen om laaggeletterdheid tegen te gaan

Het kabinet kwam dit voorjaar met maatregelen om de laaggeletterdheid in Nederland aan te pakken. Deze zijn volgens de Sociaal Economische Raad (SER) ontoereikend. Naast meer budget is er volgens de adviesraad ook meer landelijke regie nodig. Nu ligt de verantwoordelijkheid te veel bij de gemeenten.

Voor een effectieve hulp aan de naar schatting 2,5 miljoen laaggeletterden is een landelijk beleid nodig dat regionaal wordt uitgevoerd, stelt de SER in het advies Samen werken aan taal. Daarbij zou het kabinet de regie moeten voeren en veel meer geld beschikbaar moeten stellen dan de 84 miljoen euro die het nu de komende vijf jaar jaarlijks wil vrijmaken.

Urgentie
‘Laaggeletterdheid is in Nederland nog altijd een groot probleem. Niet alleen voor de laaggeletterden zelf, maar ook voor werkgevers en overheid,’ benadrukt SER-voorzitter Mariëtte Hamer. ‘Meer urgentie, middelen en samenwerking zijn nodig om deze grote maatschappelijke uitdaging aan te pakken.’

Maatwerk
De raad geeft in zijn advies onder meer aan dat laaggeletterdheid vaak een oorzaak is van andere problemen zoals schulden, slechte gezondheid, armoede of een slechte woonsituatie. Meer maatwerk is volgens de SER noodzakelijk. Ook moet de kwaliteit van cursussen worden verbeterd, en worden gezorgd dat er voldoende geld is om zoveel mogelijk laaggeletterde mensen met passende scholing te helpen.

 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  1. Wat het laatst wordt genoemd is vaak het begin van de laaggeletterdheid: goed onderwijs!
    Niet met screens en onduidelijke sheets, maar met een bevlogen leraar die kinderen letterlijk bij de hand neemt om taal te ontdekken.