nieuws

Kabinet wil dialoog met overheidswerkgevers en -werknemers versterken

Op verzoek van het kabinet gaat de Sociaal-Economische Raad een verkenning doen hoe werkgevers en werknemers in de publieke sector beter kunnen worden betrokken bij voorgenomen algemene wetgeving en beleid. Het kabinet vindt het van groot belang dat er draagvlak is voor maatregelen die overheidswerkgevers en -werknemers raken. Nu vindt overleg met de sociale partners in de publieke sector (zoals het rijk, gemeenten en onderwijs) niet structureel en breed plaats. En dat terwijl de inbreng van overheidswerkgevers- en werknemersorganisaties voor alle partijen meerwaarde heeft.

Overheidswerkgevers zijn in veel opzichten normale werkgevers, maar in bepaalde opzichten juist ook bijzonder, schrijven de ministers. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de dubbelrol van de overheid als wet- en regelgever en als werkgever in de kabinetssectoren. Daarnaast hebben ambtenaren een afwijkende rechtspositie. Deze rechtspositie gaat echter veranderen. Vanaf 2020 zullen ambtenaren onder het privaatrechtelijke arbeidsrecht gaan vallen.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *