nieuws

SER: ontwikkel sterke leercultuur in Nederland

De SER roept op tot actie voor het ontwikkelen van een sterke leercultuur in Nederland. Aanleiding voor de oproep is het Skills Strategy Diagnostic report: Netherlands van de OECD.  Volgens de OECD doet Nederland het ten opzichte van andere landen goed, maar er is zeker ruimte voor verbeteringen. Dat is ook nodig vanwege de snelle technologische ontwikkelingen en de grotere dynamiek op de arbeidsmarkt. De SER wil komen tot een nationaal akkoord waarin overheden, sociale partners, onderwijsinstellingen en andere stakeholders werken aan een sterke leercultuur.

De OECD noemt drie topprioriteiten voor Nederland:

  • Stimuleer de ontwikkeling en betere benutting van vaardigheden en talenten van iedereen. Vooral kwetsbare groepen met lage skills niveaus hebben volgens de OECD aandacht nodig. Onder hen bevinden zich bijvoorbeeld circa 2 miljoen mensen die niet de basisvaardigheden hebben om te lezen, te rekenen en gebruik te maken van computers, sociale media en dergelijke.
  • Stimuleer het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden en talenten op de werkplek, onder andere door werkplekken zo in te richten dat werkenden zich verder kunnen ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door taken te rouleren of teams meer verantwoordelijkheden te geven. Dit is niet alleen nodig om de productiviteit en concurrentiekracht van bedrijven te versterken, maar ook om plezier in het werk en duurzame inzetbaarheid te vergroten.
  • Bevorder een sterke leercultuur in Nederland. Blijven leren en ontwikkelen is cruciaal om te slagen in de loopbaan. Dat besef is nog niet overal stevig genoeg doorgedrongen, bij individuen noch bij bij arbeidsorganisaties en opleidingsinstellingen.

De SER verkent vandaag de mogelijkheid om samen met publieke en private partijen een actieagenda op te stellen. De actieagenda dient als input voor het komende kabinet om samen met stakeholders tot afspraken te komen. De actieagenda richt zich op gemeenschappelijke ambities en een uitwerking daarvan in concrete actielijnen. Dat vraagt om steun en betrokkenheid van alle stakeholders.

In een dynamische economie en arbeidsmarkt worden skills steeds belangrijker. Daarom ontwikkelde het kabinet samen met de SER een nationale skills-strategie. De OECD ondersteunde dit proces met het skills strategy framework dat eerder is toegepast in onder andere Noorwegen en Oostenrijk. Dit framework biedt een strategische benadering bij het ontwikkelen, activeren en effectief benutten van skills en het verder versterken van het skills-systeem.

In maart verscheen een themanummer van Publiek Denken over modernisering van de arbeidsmarkt en de rol van onderwijs daarin. Interesse? Mail naar asha@publiekdenken.nl. Ook kunt u een online abonnement nemen.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *