nieuws

Staatscommissie onderzoekt parlementaire democratie

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een staatscommissie in te stellen, die gaat onderzoeken of er veranderingen nodig zijn in het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie. Johan Remkes (zie foto), commissaris van de Koning in Noord-Holland en voorheen minister, Tweede Kamerlid (VVD) en gedeputeerde van de provincie Groningen, wordt voorzitter van de staatscommissie. De overige leden zijn vooraanstaande wetenschappers en ervaren oud-Kamerleden.

De Eerste en Tweede Kamer hebben gevraagd om de staatscommissie. In een brief aan de regering beschrijven zij een aantal belangrijke ontwikkelingen. De Nederlandse burger wil meer betrokken zijn bij beleid en politiek. Europese besluiten worden belangrijker voor het Nederlandse parlement. Veel taken zijn van de rijksoverheid overgegaan naar gemeentes. Er zijn steeds grotere verschillen tussen verkiezingsuitslagen. De opkomst van ict (internet, social media) heeft invloed op het parlement en de democratie. Daarom krijgt de staatscommissie de taak om te adviseren of er iets moet veranderen in het parlementaire stelsel. De staatscommissie zal volgend jaar advies uitbrengen.

Samenstelling:

  • J.W. (Johan) Remkes (voorzitter), commissaris van de Koning in Noord-Holland, en voorheen o.a. minister van BZK, staatssecretaris van VROM, Tweede Kamerlid (VVD) en gedeputeerde van de provincie Groningen.
  • C. (Carla) van Baalen, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Zij maakte eerder deel uit van de Nationale Conventie over staatkundige vernieuwing.
  • E.J. (Eric) Janse de Jonge, voorzitter van het Nederlands Openbaar Vervoerberaad (NOVB), voormalig  lid van de Eerste Kamer (CDA), gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en staatsrechtgeleerde.
  • J. (Jacob) Kohnstamm, voorheen o.a. Tweede en Eerste Kamerlid, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, partijvoorzitter van D66 en thans coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.
  • R.A. (Ruud) Koole, hoogleraar politicologie in Leiden, voorheen o.a. lid van de Eerste Kamer en voorzitter van de PvdA.
  • E.F. (Flora) Lagerwerf-Vergunst, senior raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag, lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en voormalig lid van de Eerste Kamer (ChristenUnie).
  • T.W.G. (Tom) van der Meer, hoogleraar in de politieke wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is co-directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek en het Lokaal Kiezersonderzoek.
  • A.C. (Nanneke) Quik-Schuijt, voorheen lid van de Eerste Kamer (SP) en daarvoor kinderrechter.
Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *