nieuws

Toegankelijkheid gemeentelijke websites nog onvoldoende

Veel gemeentelijke websites zijn nog niet gebruiksvriendelijk genoeg voor mensen met een beperking. Het verbeteren van die digitale toegankelijkheid is niet zo zeer een technische kwestie, maar een organisatievraagstuk. Dat stelt toegankelijkheidsexpert Eric Velleman die voor zijn promotieonderzoek de websites van 69 gemeenten onderzocht.

Nederlandse wet- en regelgeving vereist dat websites en apps van overheden in 2021 ook toegankelijk zijn voor mensen met een auditieve, visuele, motorische of verstandelijke beperking. De Nederlandse gemeenten hebben die richtlijnen omarmd. Ondanks hun inspanningen lukt het nog vaak onvoldoende om digitale toegankelijkheid volledig te implementeren, stelt Venneman die vandaag aan de Universiteit Twente promoveert.

Velleman onderzocht de websites van grote, middelgrote en kleine gemeenten en sprak ambtenaren die betrokken zijn bij het beheer van de websites. Bijna 90 procent van de geïnterviewden is ervan overtuigd dat de website van hun organisatie toegankelijk is voor mensen met beperkingen, maar in de praktijk is dit echter niet het geval.

Voor succesvolle implementatie zijn organisatorische factoren van groot belang, concludeert Velleman. De wetenschappelijk directeur van de stichting Accessability onderscheidt vijf processen die hierbij een essentiële rol spelen: het ontwikkelen van bewustwording en kennis, de betrokkenheid van het (top)management, de monitoring en rapportage, het aanpassen van de organisatiestructuur en de toepassing van informatiesystemen. Gemeenten die deze processen goed borgen in hun organisatie scoren beter als het gaat om het toepassen van webtoegankelijkheidsstandaarden.

Maandag 10 december overhandigt Velleman zijn bevindingen aan staatssecretaris Raymonds Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *