nieuws

Tool moet decentrale overheden voorbereiden op brexit

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Europa decentraal hebben de Brexit Impact Scan voor decentrale overheden gelanceerd. Deze tool moet gemeenten, provincies en waterschappen helpen zich voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van de brexit.

Na 29 maart 2019 is het Verenigd Koninkrijk hoogstwaarschijnlijk geen lid meer van de Europese Unie. Vooruitlopend hierop heeft het Kenniscentrum Europa decentraal in opdracht van het ministerie van BZK een impactscan ontwikkeld. Doel: het informeren over de mogelijke gevolgen van een brexit – deal of geen deal – en handelingsperspectieven bieden om hier op een goede manier mee om te gaan.

De tool richt zich op de thema’s waar de brexit de praktijk van decentrale overheden kan raken, zoals internationale samenwerking, interne bedrijfsvoering, lokale en regionale economie en burgers. Het doorlopen van de scan levert informatie op over de mogelijke impact van de Brexit, welke stappen er genomen moeten worden voor de voorbereiding hierop en waar men verdere informatie kan vinden.

Het elektronisch hulpmiddel wordt regelmatig geactualiseerd. Zo worden in 2019 nieuwe modules toegevoegd. Dan kunnen uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid ook gebruik maken van de scan.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *