nieuws

Eerste Kamer neemt wet aan die uitvoering geeft aan AVG

De Eerste Kamer heeft vandaag de wet aangenomen die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarin de nieuwe Europese privacyregels staan. Deze Uitvoeringswet AVG (UAVG) zorgt ervoor dat de overgang van de oude naar de nieuwe situatie in Nederland zo soepel mogelijk verloopt. De AVG treedt op 25 mei 2018 in werking, evenals de UAVG.

De Uitvoeringswet is beleidsneutraal. Dat wil zeggen dat daar waar de AVG ruimte laat voor nationale keuzes, de bestaande regels die gelden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), zoveel mogelijk ongewijzigd zijn overgenomen. 

De verwerking van persoonsgegevens speelt een steeds grotere rol in het economische verkeer. Behalve bescherming van persoonsgegevens is het tweede doel van de AVG dan ook: het wegnemen van belemmeringen en het waarborgen van het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen Europa. De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is niet aan landsgrenzen gebonden. Dat maakt dat het economisch verkeer erbij is gebaat dat die regels in de Europese ruimte zo min mogelijk verschillen per land. De belangrijkste basisbeginselen, verplichtingen en rechten zijn straks voor alle lidstaten precies hetzelfde.

Het toezicht op de naleving van de AVG en de UAVG is belegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In de uitoefening van het toezicht is de Autoriteit onafhankelijk.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *