nieuws

PBL en CPB presenteren analyse Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

Op vrijdag 28 september aanstaande presenteren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hun analyses van het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA). Om 11.15 uur begint de bijeenkomst met de overhandiging van de rapporten door PBL-directeur Hans Mommaas en CPB-directeur Laura van Geest aan Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels, gevolgd door inhoudelijke presentaties van het PBL en het CPB.

Het PBL heeft geanalyseerd wat de effecten zijn van de verschillende voorstellen uit het VHKA op het gebied van emissiereductie voor het streefjaar 2030, en waar mogelijk een inschatting gemaakt van de meerkosten van de voorstellen voor Nederland in 2030. Het PBL heeft hierbij gepoogd om een totaalbeeld te schetsen van de effecten van alle voorstellen in het VHKA, alsmede om een analyse te maken van de effecten per ‘klimaattafel’ (Industrie, Elektriciteit, Mobiliteit, Gebouwde Omgeving en Landbouw). 

De resultaten van de analyses moeten worden beschouwd als een tussenstap in de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord en zijn bedoeld als hulp bij de vervolgonderhandelingen onder leiding van het Klimaatberaad. 

Op de foto: Het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord werd afgelopen zomer aangeboden aan minister Wiebes van EZK (foto: SER/Branco de Lang)

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *