nieuws

Daan Hoefsmit voorzitter CAK

Daan Hoefsmit is benoemd als voorzitter van de vernieuwde raad van bestuur van het CAK. De vernieuwde raad van bestuur zal bestaan uit drie personen, een voorzitter, een CFO (portefeuille financiën, facilitaire zaken en inkoop) en een COO (portefeuille klantcontacten en ICT).

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het CAK vijf wettelijke taken uit:

  • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeenten.
  • Verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen).
  • Regelingen voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen: de regeling wanbetalers, de regeling onverzekerden, de regeling gemoedsbezwaarden, de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de buitenlandregeling (verdragsgerechtigden).

Ook valt het Nationaal Contactpunt grensoverschrijdende zorg (NCP) onder het CAK.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *