nieuws

Wetenschappers gaan gemeenten helpen schulden en armoede te bestrijden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stellen drie miljoen euro beschikbaar om schulden en armoede te bestrijden. Onderzoek naar verborgen armoede moet gemeenten helpen de mensen die hulp nodig hebben beter te bereiken.

Hoewel het economisch beter gaat, groeit de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland. Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische schulden of een risico daarop. Hiervan zijn slechts 200.000 mensen bekend bij gemeenten en schuldhulporganisaties.

Brede schuldenaanpak
Binnen het kennisprogramma Vakkundig aan het werk trekken wetenschappers samen met gemeenten op om burgers die met armoede, schulden en sociale uitsluiting kampen te helpen. Het initiatief vormt onderdeel van de brede schuldenaanpak waaraan zowel publieke en private partijen deelnemen.  Deze aanpak bestaat uit tientallen maatregelen en verschillende wetstrajecten.

Er zijn onder meer subsidies beschikbaar voor evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar bestaande armoederegelingen en schuldhulpverlening om zo de kwaliteit te verbeteren. Gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde maatschappelijke partijen kunnen zich tot 23 april aanmelden.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

    1. Beste Dick Haster,

      Hiervoor kun je het beste contact opnemen met de betrokken organisaties: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).