nieuws

Wethoudersvereniging bepleit demissionaire status wethouders bij crisis in gemeente

De Wethoudersvereniging maakt zich zorgen over de gevolgen van de vele collegecrises, die zich in 2016 hebben voorgedaan. Bij die crises zijn uiteindelijk in totaal 121 wethouders afgetreden, dat wil zeggen ruim 13 procent  van alle wethouders. De Wethoudersvereniging beseft dat de mogelijkheid dat wethouders om politieke redenen moeten aftreden inherent is aan het wethouderschap. Toch maakt zij zich zorgen over de gevolgen van de wijze waarop die coalitiecrises verlopen. De Gemeentewet kent namelijk formeel geen mogelijkheid om als college demissionair aan te blijven tot een nieuwe coalitie is gevormd. Daardoor ontstaat steeds vaker een situatie waarin gedurende enkele maanden alleen de burgemeester in eigen persoon het College van B&W vormt en dus alleen alle besluiten neemt.

De vereniging acht dit een ongewenste situatie. De lokale en regionale beleidsprocessen lopen in een dergelijke situatie onnodige vertraging op, maar ook krijgt de burgemeester een politieke rol waaraan risico’s zijn verbonden voor zijn positie boven de partijen en daarmee voor de stabiliteit in het lokaal bestuur. Ook ziet de vereniging dat coalitievorming na een breuk onder druk komt te staan, omdat partijen zo snel mogelijk een nieuw college moeten vormen om aan die tijdelijke, politiek ongewenste situatie een einde te kunnen maken. Juist na een coalitiecrises is het zaak om de tijd te nemen voor een goede analyse van de oorzaken van de breuk en van de mogelijke consequenties daarvan voor de toekomst. De vereniging pleit daarom voor een oplossing, door in de gemeentewet de mogelijkheid op te nemen om wethouders demissionair aan te kunnen laten blijven tot het nieuwe College is gevormd.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *