nieuws Bestuurskracht

Actieplan voor transparantere informatiehuishouding

Het demissionaire kabinet wil een grootschalige verandering van de informatiehuishouding van het rijk in gang zetten om deze transparanter en beter te maken. In het actieplan Open op Orde, opgesteld door het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI), staan onder meer maatregelen met betrekking tot kennis en kunde, aard en omvang van data, informatiesystemen en sturing.

Eén van de maatregelen uit het actieplan is dat er een Besluit Informatiehuishouding Rijksoverheid moet komen. Hierin worden verantwoordelijkheden en eisen met betrekking tot informatiebeheer en publicatie van overheidsheidsinformatie voor de gehele rijksoverheid vastgelegd. Ook moet er geïnvesteerd worden in capaciteit en opleidingen voor informatieprofessionals die de kennis over informatiehuishouding bij rijksmedewerkers moeten vergroten.

Departementen en organisaties die verantwoordelijk zijn voor hun eigen informatiehuishouding moeten een plan maken hoe zij de rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan gaan bereiken. Het kabinet stelt voor de coördinatie van de uitvoering een regeringscommissaris aan, die per 1 juli aan de slag moet zijn. Dit schrijft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een aanvullende brief op het actieplan aan de Tweede Kamer.

Het actieplan is een reactie op Ongekend onrecht,  het rapport over de toeslagenaffaire. Dat rapport liet zien dat een gebrekkige informatiehuishouding bij onder andere de Belastingdienst de problemen van ouders verergerde. Van veel ouders zouden dossiers bijvoorbeeld kwijt zijn.

Zie hier het actieplan Open op Orde

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *