nieuws Bestuurskracht

Decentrale taak is politieke zaak

Gemeenteraden kunnen de ruimte die zij hebben in de sturing van het sociaal domein beter benutten. Dat concludeert de Raad voor het Openbaar Bestuur in het advies ‘Decentrale taak is politieke zaak’, dat gepresenteerd is aan de VNG.

De bestuurscultuur in de gemeente, maar ook het regelmatig ingrijpen van het Rijk in het lokale beleid, belemmeren het optimale gebruik van de ruimte in de sturing van het sociaal domein. Vaak ontbreekt een krachtige lokale visie op zorg en werk. In het rapport adviseert de ROB alle hoofdrolspelers in de lokale democratie hoe zij de sturende rol van gemeenteraden kunnen versterken. De gemeenteraden zelf adviseert de ROB om in het politieke debat te focussen op de maatschappelijke waarden die richting moeten geven aan het lokaal sociaal beleid.

Het advies maakt deel uit van een meerjarig onderzoek naar de betekenis van drie decentralisaties (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) voor de inrichting van het openbaar bestuur en het functioneren van de lokale democratie.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *