nieuws Bestuurskracht

Dienstverlening is werk in uitvoering

Zelfs wie de toeslagenaffaire niet op de voet heeft gevolgd, weet dat er een en ander schort aan de uitvoering van overheidsbeleid. In 2019 kwam het kabinet daarom met een Werkagenda voor de uitvoering om de dienst­verlening aan burgers en bedrijven te verbeteren.

Deze werkagenda heeft als eerste twee rapporten van ABDTOPConsult opgeleverd met de titel Werk aan Uitvoering. Het eerste deel bevat een analyse van het probleem en constateert dat ‘sluipenderwijs [de balans] is verstoord tussen wat wordt verwacht en wat kan worden waargemaakt door de mensen in de uitvoering’. Deel 2 biedt een handelingsperspectief, geconcentreerd op zes thema’s: toekomstbestendige dienstverlening; versnelling van de digitale agenda; wendbaar en toekomstbestendig beleid, wet- en regelgeving; intensivering van samenwerking en verbeteren ambtelijke sturing(sdriehoek), vergroten van de statuur en aantrekkelijkheid van de uitvoering; de rol van de politiek.

Daar blijft het bij wat betreft de rapporten, vertelt Hans van der Vlist, die samen met Dick Heerschop tekende voor beide documenten. ‘Er komt geen deel 3, de aanbevelingen worden nu uitgewerkt om tot een brede en concrete werkagenda te komen. Het kabinet heeft veel punten uit onze stukken omarmd, evenals de aanbevelingen in het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoerings­organisaties en de Kamercommissie die de toeslagen-affaire heeft onderzocht. Het is nu afwachten wat daarvan in de kabinetsformatie terugkomt en wat hierover in het nieuwe regeerakkoord komt te staan.’

Heerschop vult aan: ‘Sommige zaken liggen trouwens zo voor de hand dat je voor de uitvoering niet op een nieuw kabinet hoeft te wachten en zijn al opgepakt, zoals het invoeren van spreekuren in bibliotheken.’ Daarmee is de overheid (weer) bereikbaarder voor wie digitaal niet vaardig is.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Publiek Denken 28: Werk in uitvoering. Lees hier verder

Beeld: ANP Foto

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *