nieuws Bestuurskracht

Europees Parlement pleit voor beter Europees waterbeheer

De milieucommissie van het Europees Parlement (EP) wil dat de waterkwaliteit in de EU sterk wordt verbeterd en dat er in de toekomst, ondanks het veranderende klimaat, overal in Europa voldoende water beschikbaar is.

De milieucommissie heeft daartoe twee resoluties aangenomen. Ten eerste vindt het EP dat de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet moet worden herzien. De KRW is het juridische instrument voor het verbeteren van de waterkwaliteit en kwantiteit in Europa. Het EP vreest dat bij een herziening de ambities van de KRW worden verlaagd. In plaats daarvan roept het EP de lidstaten en de Europese Commissie op juist meer ambitie te tonen en de internationale samenwerking te verbeteren.

In de andere resolutie staan de prioriteiten van het EP voor de nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie die de Europese Commissie begin 2021 wil publiceren. Deze nieuwe strategie moet lidstaten aanzetten tot het maken van eigen nationale klimaatadaptatiestrategieën. Water speelt volgens het EP een onmiskenbaar centrale rol bij het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen.

Verder wordt er in de resolutie op gewezen dat water bij uitstek een grensoverschrijdend publiek goed is. Het EP vindt daarom dat dringend betere coördinatie van grensoverschrijdend waterbeheer in internationale wateren nodig is.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *