nieuws Bestuurskracht

Hoe de overheid inwoners betrekt bij beleid

Het kennisknooppunt Participatie voelt de noodzaak om participatie verder te ontwikkelen en wetenschap en praktijk nader tot elkaar te brengen. In het tweede deel van dit drieluik een voorbeeld hoe dit in de praktijk kan uitwerken: het participatietraject dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) organiseerde rond de stelseloptimalisatie medische rijgeschiktheid. ‘Met deze methode maak je beleid met mensen samen.’

Ben je als bestuurder medisch geschikt om te kunnen autorijden? Dat is een vraag die heel veel mensen aangaat en die veel mensen na aan het hart gaat, weet Sebastiaan van Niele, senior beleidsmedewerker en projectleider van het optimalisatietraject medische rijgeschiktheid bij het ministerie van IenW. Vanwege het grote belang van het onderwerp voor veel inwoners besloot het ministerie een grootschalig participatietraject op te zetten.

Nationale raadpleging
In dat traject ontwikkelden Van Niele en zijn collega’s samen met start-up Populytics van TU Delft een raadpleging volgens de Participatieve Waarde Evaluatie-methode (PWE), een nieuwe methode die bedoeld is om beleidsopties te evalueren en de participatie van grote groepen inwoners te faciliteren. ‘Uit een rapport vorig jaar bleek dat de aanpak op het gebied van medische rijgeschiktheid adequaat is, maar op bepaalde vlakken “risicogestuurder” kan worden dan dat het nu is,’ legt Van Niele uit. ‘Risicogestuurd betekent dat je maatregelen inzet waar de echte risico’s zitten, met het middel dat daarbij past.’ Dit jaar onderzoekt het ministerie welke veranderingen mogelijk zijn op dit gebied.

*Dit is het eerste deel van een artikel uit PD 30 Burgerparticipatie: Eenrichtingsverkeer of cocreatie? Lees hier verder

Beeld: Bart van Vliet

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *