nieuws Bestuurskracht

VNG: Kabinet maakt valse start

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is blij dat er weer een missionair kabinet is, maar maakt zich grote zorgen over een aantal afspraken in het coalitieakkoord. In een brief aan de Tweede Kamer noemt de VNG het coalitieakkoord daarom een valse start.

In de eerste plaats benoemt de VNG dat het kabinet de uitkomst van de arbitragezaak over jeugdhulp niet respecteert. Hierdoor kunnen gemeenten niet de nodige hulp bieden aan kwetsbare jongeren.

Daarnaast zijn gemeenten blij dat de opschalingskorting wordt bevroren, maar deze dient volgens de VNG in het geheel te worden afgeschaft. In 2026 keert de opschalingskorting weer terug, wat gemeenten nu al weerhoudt van structurele investeringen in structurele opgaven.

In een eerste reactie op het coalitieakkoord noemt VNG-voorzitter Jan van Zanen de woningbouwimpuls en het volkshuisvestingfonds ‘een sigaar uit eigen doos’, omdat de middelen daarvoor komen uit het gemeentefonds.

Tot slot vreest de VNG dat de bestuurlijke verhoudingen – tussen rijksoverheid en andere overheden – niet de benodigde verbeteringen zullen doormaken. Voornemens over het herstel van interbestuurlijke verhoudingen en over het versterken van de financiële positie van gemeenten ontbreken. Van Zanen meent dat de veelbesproken nieuwe bestuurscultuur in de interbestuurlijke verhoudingen niet te bekennen is.

Beeld: Martijn Beekman

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *