nieuws Bestuurskracht

Kabinet presenteert Nationale Omgevingsvisie

De energietransitie, 1 miljoen nieuwe woningen, de omschakeling naar kringlooplandbouw: het zijn enkele van de grote maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat. Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wil het kabinet richting geven aan de opgaven die het land de komende dertig jaar ingrijpend zullen veranderen.

Er zijn acht zogeheten NOVI-gebieden aangewezen. Dit zijn de gebieden waar verschillende grote, complexe opgaven spelen. Het gaat hierbij om de Amsterdamse en Rotterdamse havens, De Peel en het Groene Hart, de regio’s Groningen en Zwolle, Zuid-Limburg en de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone.

Voor het op gang brengen en houden van de woningbouw gaat het kabinet een aanvullend pakket aan maatregelen voorstellen, zodat versneld uitvoering gegeven kan worden aan de bouw van betaalbare woningen in een kwalitatief goede leefomgeving op diverse locaties. Ook komt er extra capaciteit en deskundigheid beschikbaar om de procedures voor gebiedsontwikkeling en woningbouw te versnellen.

Lees hier de Nationale Omgevingsvisie

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *