nieuws Bestuurskracht

Kabinet vraagt advies Denktank coronacrisis

Het kabinet heeft de Denktank coronacrisis, bestaande uit onder meer de SER, het CPB, het SCP, het CBS en de WRR, om advies gevraagd over de sociaaleconomische aspecten van de coronacrisis.

Het kabinet blijft zelf, in nauw overleg met experts, besluiten nemen over actuele maatregelen die in de crisis genomen worden. De denktank wordt geraadpleegd om juist de ontwikkelingen in de komende weken en maanden te monitoren en op basis van bevindingen daarover advies te geven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om behoud en stimulering van werkgelegenheid, omgaan met schaarse ruimte in de anderhalvemetersamenleving of het vormgeven van mobiliteit de komende maanden.

De Denktank coronacrisis is een initiatief van Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, en bestaat naast bovengenoemde partijen uit de sociale partners. Doelen van de denktank zijn om kennis te verzamelen en uit te wisselen over economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, oplossingsrichtingen aan te geven voor een zo goed mogelijk economisch herstel en het ontwikkelen van praktische voorstellen.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *