nieuws Bestuurskracht

Ombudsmannen schrijven brandbrief aan kabinet

In een gezamenlijke brief aan minister-president Rutte vragen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman, mede namens alle gemeentelijke en regionale (jeugd- en kinder) ombudsmannen, het kabinet om zijn verantwoordelijkheid te nemen in de huisvestings- en daklozenproblematiek.

De ombudsvoorzieningen krijgen steeds vaker signalen van mensen die niet zelfredzaam zijn, maar toch geen toegang krijgen tot de maatschappelijke opvang. Omdat er geen sprake is van psychische of verslavingsproblematiek. Ze zien vrouwen en kinderen die noodgedwongen in een onveilige situatie blijven wonen, omdat er geen plek is in de vrouwenopvang.  En waar het voorheen met name alleenstaande mannen waren die dakloos werden, zijn het nu steeds vaker ook jongeren en gezinnen die dakloos raken.

Gemeenten zijn welwillend en doen wat zij kunnen om het probleem van dakloosheid het hoofd te bieden. Maar steeds vaker staan ook zij met lege handen bij een acuut huisvestingsprobleem. De oplossing van het probleem is de gemeenten boven het hoofd gegroeid. De huisvestings- en daklozenproblematiek kan niet langer alleen aan de gemeenten worden overgelaten. Het rijk moet daarom per direct samen met gemeenten  noodoplossingen mogelijk maken, waarna de moeilijke weg naar structurele oplossingen moet worden gevonden. Stel knellende wetgeving en/of beleid (tijdelijk) buiten toepassing en werp geen (nieuwe) drempels op.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  1. De kern van het probleem is dat in ons welvarende land een groot aantal mensen in armoede moeten leven. De Rijksoverheid brengt mensen in geldnood door de kosten van levensonderhoud met belastingen te verhogen en weigert met de invoering van een Universeel Basisinkomen (UBI) de bureaucratie in het sociale domein en de ongelijkheid in de samenleving aan te pakken en armoede te voorkomen.

    Het huisvestings- en daklozenprobleem staat niet op zichzelf. De verbijstering over de toeslagenproblematiek van staatssecretaris Snel was nog niet bedaard of het AD kopt vandaag “Armoede rukt op bij schoolkind”. Op een basisschool in Blerick leeft 70% van de leerlingen onder het sociaal minimum.

    De noodkreet van de ombudsmannen over de huisvestings- en daklozenproblematiek komt niet onverwacht. “De nood is groot en vraagt ook van het Rijk om onorthodoxe oplossingen, waarna de moeilijke weg naar structurele oplossingen moet worden gevonden”, aldus de brief. Ja, ik denk dat het dan tijd wordt voor het kabinet om eindelijk te beseffen dat tot invoering van een Universeel Basisinkomen (UBI) moet worden overgegaan!