nieuws Bestuurskracht

Raad van State: bevorder begrotingsdiscipline

De Raad van State roept het nieuwe kabinet op om duidelijke begrotingsankers vast te stellen voor deze kabinetsperiode. Dat moet de begrotingsdiscipline bevorderen.

In aanloop naar het debat vandaag over de regeringsverklaring doet de Raad van State de volgende aanbevelingen:

  • Maak bij de Voorjaarsnota duidelijk op welk(e) anker(s) voor de middellangetermijn zal worden gestuurd en hoe sturing hierop zal worden vormgegeven. Verduidelijk tevens de begrotingsankers in het voorjaar met meerjarige saldo- en schuldramingen. Geef ook aan hoe om te gaan met de door het Centraal Planbureau geraamde afstand tot de Europese norm voor het structureel saldo (een raming van -3,1 procent bbp tegenover een saldo van maximaal -0,5 procent bbp).
  • Betrek het parlement actief bij de hoofdbesluitvorming in het voorjaar en stel het parlement in staat zijn budgetrecht materieel te effectueren.
  • Stel nog dit voorjaar een transparant en meerjarig budgettair kader vast voor en met medeoverheden.
  • De kwaliteit van uitgaven telt. Versterk daarvoor de keten van beleid (inclusief brede welvaartindicatoren), de wetgeving en de uitvoering(-stoetsen).

Lees hier de volledige brief

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *