nieuws Bestuurskracht

Raden vrezen toekomst openbaar vervoer

De toekomst van goed openbaar vervoer (OV) in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) staat onder druk. Om grote tekorten bij regionale vervoerders op te vangen is er structurele financiële steun nodig vanuit het rijk. Dat schrijven 23 gemeenteraden van de MRDH in een brandbrief aan de Tweede Kamer en het kabinet.

Door de coronacrisis is het aantal reizigers en daarbij behorende inkomsten fors gedaald in het OV. Omdat vervoersbedrijven een vitale functie vervullen wordt het OV-aanbod zoveel mogelijk in stand gehouden. Het rijk benadrukt telkens deze vitale functie en stelde daarom financiële middelen beschikbaar om voldoende OV-aanbod te waarborgen. Volgens de raadsleden van de 23 gemeenten is deze tijdelijke financiële steun echter niet genoeg. De gezamenlijke inspanningen van vervoerders en vervoersautoriteiten voor een beperkt aantal reizigers resulteren in grote tekorten, waardoor de vervoersbedrijven sterk onder druk staan. De tekorten van vervoerders kunnen in het zwartste scenario de komende jaren oplopen tot 1,2 miljard euro.

De raadsleden wijzen erop dat in de vervoersregio al pijnlijke maatregelen genomen zijn, zoals het schrappen van buslijnen. Volgens hen is het rijk nu aan zet om met structurele financiële ondersteuning goed en toekomstbestendig openbaar vervoer te verzekeren. Bij nog meer bezuinigingen komt de cruciale functie van het openbaar vervoer, als toegang tot onderwijs en werk, in het nauw. Minder OV raakt juist inwoners die toch al het meest kwetsbaar zijn. Dit moet het rijk voorkomen, aldus de raadsleden.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *