nieuws Bestuurskracht

Rotterdam strijdt tegen eenzaamheid

Samen met tientallen welzijnsinstanties slaat de gemeente Rotterdam de handen ineen om maatschappelijke initiatieven tegen eenzaamheid te behouden en waar mogelijk uit te breiden. “Juist nu is het belangrijk om extra naar elkaar om te kijken en te doen wat nodig is voor onze ouderen en kwetsbaren in de stad”, zegt zorgwethouder Sven de Langen.

“Van onmetelijke waarde!”, zo roemde De Langen de inzet van de tientallen vrijwilligers en welzijnswerkers die zich de afgelopen maanden extra in hebben gezet voor het welzijn van kwetsbare Rotterdammers en ouderen in de stad. “De snelheid waarmee alle sociale initiatieven sinds de intrede van het coronavirus in maart van de grond zijn gekomen is enorm prijzenswaardig” aldus de zorgwethouder, die de sociale aanpak (ook na corona) wil behouden.

Duizenden hulpvragen
Medio maart is in elk gebied een sociale hulpdienst corona opgezet. Bewoners kunnen makkelijk en snel via zowel het gemeentelijk nummer 14010 als via de welzijnsinstelling met al hun vragen voor hulp en ondersteuning bij de hulpdienst terecht. Van boodschappen doen tot het bezorgen van maaltijden, van het uitlaten van de hond tot het ophalen van medicijnen en van het regelen van vervoer tot het inzetten van een maatje voor een alledaags praatje.

Van de sociale hulpdienst corona is de afgelopen maanden dankbaar gebruik gemaakt. Sinds maart is er over de hele stad ruim 1.500 keer gebeld met de sociale hulpdienst corona. Deze telefoontjes zijn doorgeschakeld naar de welzijnspartijen die actief zijn in de gebieden in Rotterdam. Daarnaast hebben veel Rotterdammers de welzijnspartij zelf benaderd. Zo heeft Buurtwerk Alexander bijna 2.500 telefonische hulpvragen beantwoord. De hulpdienst zal ook de komende periode gecontinueerd worden.

Extra hulp
Voor de meest kwetsbare Rotterdammers is in Rotterdam eerder deze week ook gestart met het uitdelen van de zogenoemde quarantaine pakketten. Deze informatieve ‘feel-good-pakketten’ bieden een extra steuntje in de rug voor Rotterdammers die het lastig vinden om de verplichte periode thuis goed door te komen, of die wegens het ontbreken van een sociaal netwerk wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Ook aan 75-plussers wordt extra hulp aangeboden via diverse huis-aan-huisacties. Dankzij gesprekken aan huis is de juiste ondersteuning snel geboden. Via het initiatief ‘Telebakkie’ kunnen deze ouderen bovendien met groepjes van maximaal 6 personen dagelijks een digitaal of telefonisch kopje koffiedrinken voor een beetje extra gezelligheid.

Burenhulp-acties
De gemeente moedigt partijen aan om de sociale initiatieven ook de komende winter te blijven continueren en waar mogelijk uit te breiden. OpZoomerMee geeft daaraan graag gehoor. De stichting heeft tijdens de lockdown extra ingezet op burenhulp-acties, ruim 1.250 ‘Lief en Leed’-pakketjes uitgedeeld en ruim 1.000 ‘Doe wat liefs’-acties uitgevoerd. Ook de komende periode zet de stichting zich onverminderd in om buurthulp in de wijk verder te stimuleren.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *