nieuws Bestuurskracht

SCP: stel burger centraal bij uitwerken coalitieakkoord

Op basis van een eerste analyse van het coalitieakkoord adviseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) om bij het uitwerken van het akkoord te werken vanuit maatschappelijke opgaven, om zo effectief beleid in te richten op de lange termijn.

Oog voor de sociale en culturele dimensie van het leven van burgers, zoals sociale cohesie en zorgen over samenleven, is daarbij onmisbaar en ontbreken in het coalitieakkoord. Dat staat effectief beleid in de weg.

Om beleid beter aan te laten sluiten bij wat mensen nodig hebben en bij hoe mensen daar zelf over denken, adviseert het SCP een breder welvaartsperspectief te gebruiken. In het leven van mensen gaat het immers niet alleen om economie en klimaat, maar ook om kwaliteit van leven, sociale ongelijkheid, samenleven en kunnen vertrouwen op overheid en instanties. De sociale en culturele dimensie is voor alle opgaven relevant, maar ontbreekt in het coalitieakkoord.

Het SCP adviseert in dat licht ook om de (corona)herstelopgaven in de verdere uitwerking van het coalitieakkoord explicieter te verbinden aan deze andere maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat, en deze niet als losse onderdelen te zien en aan te pakken. Er is een lange termijn aanpak nodig waarin ook het crisisbeleid een plaats krijgt.

Daarnaast adviseert het SCP ook meer aandacht te hebben voor het betrekken van burgers bij beleid, en daarbij een open blik naar mogelijke instrumenten te houden. Tot slot signaleert het SCP dat door de enorme financiële injectie er in de uitwerking en uitvoering van het coalitieakkoord het risico is, dat er onvoldoende aandacht is voor heldere kaders en randvoorwaarden die nodig zijn voor effectief beleid.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *