nieuws Bestuurskracht

UVW dringt aan op continuering cruciale dossiers

Naar aanleiding van de val van het kabinet heeft De Unie van Waterschappen (UVW) er bij het parlement op aangedrongen de cruciale dossiers van de Omgevingswet, de stikstofproblematiek en herziening van het belastingstelsel niet controversieel te verklaren. Gebeurt dit wel, dan komen deze dossiers pas weer op de agenda als er een nieuw kabinet is aangetreden.

De waterschappen hechten veel belang aan de invoeringsdatum van 1 januari 2022 van de Omgevingswet. De voorbereidingen voor de wet zijn in volle gang, maar om alles goed te laten functioneren vanaf 1 januari 2022 is het nodig dat er onverminderd hard wordt doorgewerkt.

Ook de stikstofwetgeving kan geen vertraging gebruiken, aldus de UVW. Het stil komen te liggen van wet- en regelgeving zou onder meer zorgen voor vertraging van waterveiligheidsprojecten.

Tot slot wijst de UVW op de recente herziening van het eigen belastingstelsel. De herziening vraagt om een wetswijziging door het kabinet. Mocht dit dossier controversieel verklaard worden, dan blijven de knelpunten in het huidige belastingstelsel voorlopig bestaan.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *