nieuws Bestuurskracht

Raad van State: voorlopig even geen decentralisaties voor gemeenten

Gemeenten zouden de komende kabinetsperiode niet belast moeten worden met aanvullende decentralisaties of nieuwe spelregels voor al gedecentraliseerde taken. Dat is een van de adviezen van de Raad van State in een zogenoemde voorlichting aan het kabinet over interbestuurlijke verhoudingen.

Het is volgens de raad belangrijk om vooraf zorg te dragen voor een gedegen, onafhankelijke raming van benodigde budgettaire middelen voor decentrale overheden. Een meerjarig vast budgettair kader kan decentrale overheden helpen om voor de langere termijn financiële zekerheid te bieden. Dit draagt bij aan het voorkomen van financiële geschillen tussen decentrale overheden en de rijksoverheid.

Verder beveelt de Raad van State aan om meer duidelijkheid te creëren over de positie van de regio en de democratische legitimatie daarvan. Bij regionale samenwerking is het belangrijk dat regio’s qua indeling zoveel mogelijk overeenstemmen en dat niet per onderwerp wordt gekozen voor een andere regionale indeling.

Ten slotte is een versterking van de institutionele positie van de minister van BZK belangrijk. Wetten die de decentrale overheden rechtstreeks raken, zou de minister mede moeten ondertekenen. Er zou ook een overzicht van rijksuitgaven aan decentrale overheden aan de begroting van het ministerie van BZK moeten worden toegevoegd. Op die manier kan de minister tot een meer integrale afweging en coördinatie komen.

De voorlichting van de Raad van State komt voort uit een verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen.

Lees hier de voorlichting van de Raad van State

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *