nieuws Bestuurskracht

Woo aangenomen: vooruitgang of stagnatie?

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het initiatiefvoorstel Wet open overheid (Woo). De Woo vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en moet uiterlijk 1 juni 2022 in werking treden.

De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Ten opzichte van de Wob beoogt de Woo actief overheidsinformatie openbaar te maken.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is de Woo een stap in de goede richting, maar hebben de vele aanpassingen die het originele wetsvoorstel heeft ondergaan de wet geen goed gedaan.

De NVJ heeft vier grote punten van kritiek op de wet, blijkt uit een interview van het blad Overheidsdocumentatie (Od) met Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ. Ten eerste valt een groot gedeelte van de semi-overheid (organisaties die een publiek belang dienen en publieke financiering krijgen) buiten de reikwijdte van de wet. Ten tweede blijft de wettelijke termijn om te voldoen aan een informatieverzoek 4 weken, waar de NVJ pleitte voor 2 weken. Een derde punt van kritiek is dat er te gemakkelijk uitzonderingen kunnen worden gemaakt, met als consequentie dat informatie niet wordt verschaft. Ten slotte wordt geen informatiecommissaris aangesteld, iets waarvoor verscheidene instanties pleitten.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *