nieuws Bestuurskracht

WRR verkent noodzaak tot reflectie taak politie

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gaat verkennen of reflectie op de taak van de politie nodig is. Dit volgt op een ingediende motie uit 2018 waarin de regering wordt gevraagd een visie te formuleren over de toekomst van de politiefunctie in Nederland.

Twee maatschappelijke trends hebben geleid tot de vraag of reflectie op de taak van de politie nodig is. Ten eerste heeft de verdergaande digitalisering van de samenleving gevolgen voor de mate waarin we (on)veilig zijn. Ten tweede nemen private partijen steeds vaker veiligheidstaken op zich.

De WRR organiseert daarom dit najaar een bijeenkomst, waar het met deskundigen uit verschillende sectoren zal discussiëren over de politiefunctie en over de noodzaak om daarop een nieuw perspectief te ontwikkelen.

Daarbij kan gedacht worden over de vraag of de politie voldoende is toegerust op een digitale samenleving; en aan de vraag of – en zo ja onder welke voorwaarden – het wenselijk is dat veiligheid als publiek goed aan marktwerking onderhevig is.

Ter ondersteuning van deze verkenning onderzoekt de WRR eveneens wat een aantal andere Europese landen op dit gebied doen. Is er internationale kennis beschikbaar die kan helpen bij het nadenken over de Nederlandse organisatie van de politiefunctie? En wat zegt deze kennis over een noodzaak tot herbezinning?

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *