nieuws Groene overheid

Gevraagd: minister van Ruimte

Het rijk moet een integrale visie ontwikkelen voor de lange termijn op hoe we Nederland inrichten. En daarvoor is een minister van Ruimte nodig, vindt Berno Strootman, landschapsarchitect en voormalig rijksadviseur. ‘Het rijk moet rentmeester en koopman zijn.’

Strootman was de afgelopen 4 jaar lid van het College van Rijksadviseurs, dat bestaat uit een architect, een stedenbouwkundige en een landschapsarchitect, en de regering gevraagd en ongevraagd adviseert over ruimtelijke kwaliteit. Eind vorig jaar kwamen de rijksadviseurs met een pleidooi voor het benoemen van een minister van Ruimte. ‘We staan voor grote complexe opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, duurzaamheid, een circulaire economie, woningbouw en verduurzaming van de landbouw,’ constateert Strootman. ‘Om dat op te lossen, hebben we op rijksniveau een integrale, ruimtelijke visie nodig voor de lange termijn, zeg 20 tot 30 jaar. Het huidige beleid is te gefragmenteerd. Ministeries werken vooral sectoraal en bovendien is er veel gedecentraliseerd naar de provincies en de gemeenten.’

*Dit is het eerste deel van een artikel uit Publiek Denken 26: Kabinet aan ZetLees hier verder

Beeld: ANP

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *