nieuws Publieke professional

Agressie tegen bestuurders en volksvertegenwoordigers neemt toe

Ruim een derde (35 procent) van de bestuurders en volksvertegenwoordigers in gemeenten, provincies en waterschappen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie en geweld. In 2014 ging dit nog om 23 procent. Vooral verbale agressie, meestal via sociale media, komt steeds vaker voor. Dat blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Opvallend in het onderzoek is dat juist verbale agressie vaak niet gemeld wordt, bijvoorbeeld omdat de politieke ambtsdrager het zelf niet ernstig genoeg vindt.

Gemeenten geven nog te weinig structurele aandacht aan de weerbaarheid van de organisatie als geheel. Daarom wil het ministerie meer meld- en steunpunten voor agressie en geweld. Een beter beeld van alle incidenten helpt gemeenten, provincies en waterschappen met het vormgeven van een weerbaarheidsaanpak. Minister Ollongren gaat hierover in gesprek met gemeenten en VNG.

Om politieke ambtsdragers te helpen met de voorbereiding op hun rol en de bewustwording van de mogelijke gevolgen daarvan, zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met diverse beroeps- en belangenverenigingen in 2018 het Netwerk Weerbaar Bestuur gestart. Daarnaast kan elke bestuurder of volksvertegenwoordiger bij onveiligheidsgevoelens of incidenten terecht bij het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur voor advies en ondersteuning van experts of ervaringsdeskundigen. Een overzicht van de producten en diensten vanuit het Netwerk Weerbaar Bestuur, is sinds kort te vinden in de nieuwe Leidraad Veilig Bestuur

Er is onder politieke ambtsdragers ook onderzoek gedaan naar integriteit. In vergelijking met 2016 blijkt dat er nauwelijks verschillen zijn in de mate waarin politieke ambtsdragers zich in de ogen van hun collega’s niet integer gedragen. Verder geeft ruim 90 procent van de politieke ambtsdragers aan bekend te zijn met de regelingen, gedragscodes en maatregelen van hun eigen organisatie als het gaat om integriteit en passen die ook toe in het werk.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *