nieuws Publieke professional

Benoeming nieuwe kroonleden SER

Per 1 april 2020 worden Luce van Kempen , Pieter Hasekamp namens het Centraal Planbureau (CPB) en Olaf Sleijpen namens De Nederlandsche Bank (DNB) benoemd als Kroonleden van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Tevens worden 16 (plaatsvervangend) kroonleden herbenoemd, waaronder de voorzitter van de SER, mevrouw M.I. Hamer. De ministerraad heeft ingestemd met deze benoemingen op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De benoemingen gelden voor de duur van twee jaar tot 1 april 2022.

De kroonleden zijn benoemd vanwege hun expertise op verschillende sociaal-economische terreinen.

Luce van Kempen was voorzitter van de Nederlandse Jeugdraad en voorzitter (nu lid) van het SER Jongerenplatform. Zij zal nu ook in de Raad het perspectief van jongeren inbrengen. Pieter Hasekamp is directeur van het Centraal Planbureau. Hij werkte ervoor bij het Ministerie van Financiën en als algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland. Olaf Sleijpen is directeur Monetaire zaken bij De Nederlandsche Bank en is professor European Economic Policy aan de Maastricht School of Business and Economics.

De SER bestaat voor tweederde uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de Kroon benoemde leden. Kroonleden functioneren vanuit hun deskundigheid als bruggenbouwers tussen de werkgevers- en werknemersleden.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *