nieuws Publieke professional

BZK gaat hoogte en duur uitkeringen politieke ambtsdragers publiceren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­relaties (BZK) gaat vanaf januari 2020 jaarlijks een geanonimiseerd overzicht publiceren met  het uitbetaalde bedrag aan uitkering per ambtsdrager op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambts­dragers (Appa) en de toegekende duur van de uitke­ring. Dat laat minister Knops van BZK weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Op deze manier komen de gegevens over hoogte en duur van de uitkeringsgerech­tig­den ieder jaar beschikbaar. De minister vindt het belangrijk om zo een bijdrage te leveren aan de transparantie over de Appa-uitkering. Het gaat om de uitkeringen van voormalige leden van de Tweede Kamer, ministers, staatssecretarissen, waarnemend burgemeesters en herind­e­lings­burgemees­ters. Het overzicht wordt in januari 2020 gepubliceerd en beslaat de periode van maart 2010 tot en met december 2019. Het zal daarna jaarlijks in januari worden aange­vuld met de gegevens van het volgende jaar.

Het overzicht heeft géén betrekking op voormalige Commissarissen van de Koning, gedepu­teer­den, kroonbenoemde burgemeesters, wethouders, voorzitters van water­schappen en dage­lijks bestuurders van waterschappen. De uitkering van deze ambtsdragers is de verantwoordelijkheid van de betreffende provincie of gemeente of het betreffende waterschap.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *