Margot Trappenburg: Adopteer een Vuilnisbak!

We leven in een participatiesamenleving, zegt premier Rutte. We werken aan een doe-democratie, aldus minister Plasterk. Volgens de overheid zijn dit ontwikkelingen van onderop, zijn wij burgers ermee begonnen. Wij wilden een kleinschalige zorgvoorziening voor volwassen kinderen met een verstandelijke beperking en dus begonnen we zorgcoöperaties. Wij wilden iets leuks doen met een open lapje grond en dus begonnen we een buurtmoestuin. Wij merkten dat er voor tieners weinig te doen was en dus regelden we een halfpipe voor een skatebaan in de buurt. Wij zagen dat oudere buurtbewoners vereenzaamden en dus organiseerden we een bejaardensoos in onze huiskamer. Op onze eigen creatieve wijze, niet gehinderd door bureaucratische rompslomp.
Als kind van de verzorgingsstaat en zelf maar marginaal actieve burger kon ik me weinig voorstellen bij deze trend van onderop. Je hebt je werk en je gezin. Je moet ouderparticiperen op de school van je kinderen. Je moet hun vrije tijdsbe-steding in goede banen leiden en je probeert nog een beetje een sociaal leven te leiden. Dan ga je toch lekker op de bank liggen met een serie van Netflix? Mij leek het waarschijnlijker dat de trend door de overheid was ingezet: we schrappen de belbus, we bezuinigen op zorg, we schrappen de dagbesteding voor zorgbehoevende burgers en dan kijken we of burgers van onderop die hiaten gaan vullen. En dat noemen we de participatiesamenleving of doe- democratie en zeggen we dat burgers dat altijd al wilden.
Mijn vermoeden is nog veel sterker geworden, nu gemeenten burger- initiatieven uitlokken op het gebied van vuilnisophaal: adopteer een vuilnis-bak! Ik denk dat veel burgers gedachten hebben over de vuilophaalservice in hun gemeente maar dat die niet verder gaan dan: ‘Het zou fijn zijn als ze elke week langskwamen.’ Of: ‘Gelukkig is het hier niet zo’n afvalbende als in Senegal/Curaçao/ander land waar ik laatst op vakantie was.’ Ik ken niemand die ooit denkt: ‘Ik wou dat mijn gemeente de vuilnismannen ontsloeg. Dan hoefde ik wat minder belasting te betalen en ging ik zelf lekker aan de slag met huisvuil. Dan adopteerde ik een vuilnisbak.’
Dit is een participatiecolumn. Denk zelf mee! Laat het mij weten als er in uw gemeente wel degelijk authentieke initiatieven van onderop kwamen om vuilnis ophaal op creatieve wijze te regelen:
M.Trappenburg@uvh.nl.
Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *