Agenda Stad

De Dag van de Stad op 30 oktober in Utrecht

De stad is waar het gebeurt  Hier wordt het meeste geld verdiend, zijn de meeste banen te vinden, en trekken de meeste mensen naartoe. Driekwart van de Nederlanders woont momenteel in grote of middelgrote steden en dat aantal neemt naar verwachting de komende jaren tot 2030 nog eens toe met een miljoen mensen. Dat biedt kansen, maar leidt ook tot steeds meer en grotere uitdagingen.

Want hoe zorg je ervoor dat de steden een aantrekkelijke plek worden en blijven als motor van de economie? Voor inwoners moeten er aantrekkelijke banen zijn, voor het bedrijfsleven  genoeg goede werknemers. Hoe zorg je ervoor dat steden een inclusieve plek blijven waar rijk en minder rijk, jong en oud, hoger en lager opgeleid, allemaal gelijke kansen hebben? Hoe zorg je ervoor dat beperkte ruimte in steden optimaal gebruikt wordt om inwoners met veranderende wensen  binnenstedelijk te laten wonen, werken en ontspannen. En hoe hou je steden sociaal, fysiek en digitaal een veilige plaats ondanks veranderende risico’s?

Agenda Stad
Kortom, steden staan allemaal voor veel dezelfde uitdagingen. Die zijn inmiddels zo groot en complex, dat ze deze niet elk voor zichzelf meer kunnen oplossen. Ze zoeken daarom steeds meer de samenwerking bij deze vraagstukken bij elkaar. Dat doen ze in Agenda Stad, het interbestuurlijke programma dat twee jaar geleden van start ging en waarin steden en rijk met maatschappelijke partners samenwerken aan de groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden. Binnen de City Deals van Agenda Stad hebben deze partijen gezamenlijk vraagstukken geagendeerd, op de kaart gezet en aangepakt. Inmiddels zijn er 18 City Deals gesloten waarbij in totaal meer dan vijftig Nederlandse steden en zeven ministeries samenwerken met provincies, waterschappen en talloze partners uit overheid en bedrijfsleven. ‘In die Deals werken de partners toe naar geslaagde praktijkvoorbeelden die de transitiekracht van steden illustreren. Ook is een aantal steden actief in partnerschappen van de Europese Agenda Stad. Alle deelnemende steden vergroten hun impact door deze te verankeren in lokaal, nationaal en Europees beleid. Je werkt bijvoorbeeld niet meer alleen aan een vraagstuk zoals duurzaamheid, maar je laat een project daarover meteen uitvoeren door mensen met afstand tot arbeidsmarkt (sociaal), doorstartend in een onderneming (economie), en met gebruik van expertise van lokale onderwijs- en wetenschapsinstellingen (kennissteden).
Zo ontstaan veel nieuwe manieren van samenwerken, en samen besturen, en deze roep komt niet alleen vanuit de steden zelf. Het nieuwe kabinet wil dan ook verder met deze nieuwe manier van samenwerken, zo liet ze weten in het regeerakkoord begin deze maand.

Dag van de Stad
Daarom is het belangrijk om kennis en inspiratie uit de verschillende Nederlandse steden te delen. Op 30 oktober, voorafgaand aan de Internationale Dag van de Stad van de Verenigde Naties, vindt dan ook de Dag van de Stad plaats in Utrecht . Voor het eerst komt op één dag iedereen bij elkaar die zich in Nederland bezighoudt met de stad. Van ministers, burgemeesters, wethouders, ambtenaren, tot vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers, ondernemers, kennisinstellingen en actieve inwoners. Op deze dag doen zij inspiratie op juist vanuit hele andere vakgebieden dan hun eigen. Die inspiratie kunnen ze meenemen naar het nieuwe kabinet, én de gemeenteraadsverkiezingen van begin volgend jaar.
Op de Dag van de Stad komen alle grote thema’s aan de orde waarmee steden te maken hebben. Van sociale inclusie, energietransitie, digitalisering, klimaatadaptatie, veiligheid. De meer dan 600 inhoudelijke ideeën die vooraf werden aangeleverd hebben geleid tot 14 thema paviljoens, waar deze grote thema’s worden behandeld in workshops, sessies, lezingen. Zo is er de Aantrekkelijke Stad, de Groene Stad, de Economische Stad en de Sociale Stad. Gerenommeerde sprekers als hoogleraar van de Universiteit Utrecht Maarten Hajer, Hans Mommaas (PBL), criminoloog Cyrille Fijnaut en acteur Gijs van Scholten Aschat doen een ‘last lecture’. Als zij de wereld nog één keer mocht toespreken, welke boodschap zouden ze dan meegeven?
Ook de toppers van de toekomst komen aan het woord over de stad:  jonge ondernemers, wetenschappers, actieve burgers, die een fantastisch idee hebben over de stad en dat goed kunnen brengen.De Dag van de Stad biedt hen een podium om hun ideeën bij het grote publiek te brengen.
Verder organiseert gaststad Utrecht excursies te voet, per fiets en/of per bus naar de meest innovatieve stedelijke ontwikkelingsprojecten in en rond Utrecht, onder leiding van gidsen van de gemeente. Actuele vraagstukken en opgaven die raken aan gezond stedelijk leven komen aan bod. Van energietransitie, ontwikkelingen in het stationsgebied, big data tot fietsstad Utrecht. Voor bestuurders is er verder een speciaal programma op de Dag van de Stad waarin ze met elkaar het kersverse regeerakkoord bespreken, en wat daarvoor de betekenis voor de stad.

Want de steden doen er nu eenmaal toe. Ze vormen immers de motor van onze economie.

De Dag van de Stad vindt op 30 oktober plaats in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. De dag duurt van 9:30 tot 17:00. De dag is georganiseerd door de zeven ministeries, G4, Stedennetwerk G32, VNG, gemeente Utrecht, MKB-Nederland, Platform 31, VNO-NCW, Netwerk Kennissteden Nederland en Agenda Stad. Voor meer informatie en aanmelden: www.dedagvandestad.nl

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *