Internationale standaarden cruciaal voor de BV Nederland

Standaardisatie is van groot belang voor de communicatie tussen bedrijfsleven en overheid en in interna­tionaal verband. Overheids- en bedrijfsprocessen moeten efficiënt, effectief en flexibel zijn en standaarden helpen daarbij.

Dat is de centrale boodschap die Gerard Hartsink als een van de deskundigen in het Forum Standaardisatie wil uitdragen. Forum Standaardisatie wil de interoperabiliteit tussen organisaties en leveranciersonafhankelijkheid bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling tussen overheden en bedrijfsleven. Hartsink draagt vanuit de financiële sector namens het bedrijfsleven zijn steentje bij. Hij is in het verleden directeur-generaal geweest van ABN AMRO en zeer actief in de financiële wereld. Als voorzitter van de Global Legal Entity Identifier Foundation heeft hij met 71 toezichthouders in 50 landen te maken. Deze Foundation heeft van de G20 het mandaat gekregen om op basis van de ISO 17442 standaard een handelsregister op te bouwen voor internationale vraagstukken.

Data
Het Forum richt zich vooral op standaarden waarmee je data uit kunt wisselen tussen overheden onderling, maar ook met burgers en bedrijven. Uiteraard is de Nederlandse overheid er primair voor de Nederlandse burgers en bedrijven, maar het bedrijfsleven is zeer internationaal georiënteerd, luidt Hartsinks tweede boodschap. Dat betekent volgens hem dat standaardisatie bij voorkeur vanuit internationale perspectief dient te worden bekeken, want data-uitwisseling stopt niet bij de grens. In relatie tot de overheid heeft Hartsink, als het om open standaarden gaat, het vooral over technische standaarden. Dat kunnen identifier-standaarden zijn, zoals het paspoortnummer, of messaging-standaarden, zoals XBRL, die gaan over hoe je de data van A naar B kunt krijgen. In Nederland wordt XBRL toegepast door SBR: Standard Business Reporting. Bedrijven gebruiken deze rapportagestandaard voor gegevens die ze moeten aanleveren richting CBS, Belastingdienst of het Handelsregister. SBR wordt inmiddels ook gebruikt voor rapportages aan banken. Door het geautomatiseerde proces is er minder kans op fouten en wordt tijd bespaard.

Businessprocessen
Bestuurders dienen zich te realiseren, aldus Hartsink, dat standaardisaties gericht zijn op businessprocessen en dat die processen voor een groot deel sterk internationaal zijn. Dat geldt niet alleen voor de betrokken bedrijven, maar ook voor bijvoorbeeld de douane: ‘Want de pakjes komen tegenwoordig overal vandaan en gaan overal naar toe.’
Hij waarschuwt dat het afspreken van standaarden, alleen geldend binnen Nederland of zelfs binnen de EU, gemakkelijk lijkt, maar in de praktijk contraproductief is. Met een ‘fort Nederland’ of ‘fort Europa’ ben je er niet op dit vlak. Als landen apart standaarden afspreken, blokkeert dit de wereldwijde uitwisseling en is het alleen maar kassa voor technologieproviders. Kortom: internationale standaarden hebben economische meerwaarde en (daarmee) grote maatschappelijke betekenis.

Meer informatie:  forumstandaardisatie.nl

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *