alle artikelen van A&O fonds Gemeenten

Opleiden en ontwikkelen in een krappe arbeidsmarkt

10 voorbeelden die laten zien dat het kán!

Het werk bij gemeenten is de afgelopen jaren sterk veranderd. Taken verdwijnen, veranderen én verschijnen en de krapte op de arbeidsmarkt zet door. Met name voor mensen met veel werkervaring sluiten reguliere opleidingen vaak niet goed aan op de behoefte. A&O heeft een verkenning gemaakt van tien voorbeelden van eigentijdse vormen van opleiden en ontwikkelen. Deze verkenning laat zien dat er ook andere routes van leren en ontwikkelen mogelijk en succesvol zijn.

Opgaven van gemeenten veranderen continu. Zo zorgt het Klimaatakkoord al voor bijvoorbeeld 28 nieuwe taken. Daarvoor hebben gemeenten meer dan 5.000 fte extra nodig. Het betreft hoofdzakelijk hbo- en wo-functies. Terwijl gemeenten nu al 19 procent van hun vacatures lastig kunnen vervullen. Dat belemmert de uitvoering van werk- en dienstverlening van gemeenten.

Maak gebruik van het talent in huis
Er wordt door gemeenten volop geëxperimenteerd met nieuwe wervingsmethodes om mensen van buiten aan te trekken. Maar minstens zo belangrijk is het om gebruik te maken van het talent dat gemeenten al in huis hebben.

Door eigen medewerkers te stimuleren nieuwe kennis en vaardigheden te leren, kunnen zij meebewegen met de veranderingen in het werk. Dat is winst voor mens én organisatie, want je werk goed kunnen doen en door kunnen groeien in je werk is belangrijk voor beiden.

Richten op skills
Met name voor mensen met veel werkervaring sluiten reguliere opleidingen vaak niet goed aan op de behoefte. Ze zijn lang (vaak een paar jaar), breed van opzet en vinden plaats buiten de werkcontext. Er is veel te winnen als er manieren van opleiden en ontwikkelen worden ingezet die sneller en specifieker zijn; gericht op de skills die nodig zijn in het veranderende of nieuwe werk. Door samenwerking met bijvoorbeeld andere gemeenten, opleiders en andere werkgevers in de regio, kan veel worden bereikt.

Tien tips
Met deze verkenning laten we zien dat andere routes van opleiden en ontwikkelen mogelijk en succesvol zijn. De publicatie beschrijft tien inspirerende cases van binnen en buiten de gemeentelijke sector en biedt tien tips voor de aanpak van leren en ontwikkelen in een krappe arbeidsmarkt.

Naar het rapport >

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *