KAFRA Housing

Nieuwe standaard in tijdelijke huisvesting

De huisvesting van arbeidsmigranten is vaak onder de maat of vindt plaats in gedoogsituaties of op ongewenste locaties. In Nederland is nu al een tekort aan 120.000 tot 150.000 fatsoenlijke verblijfsplaatsen. KAFRA Housing ontwikkelt en beheert moderne huisvestingsoplossingen voor arbeidsmigranten en andere doelgroepen. Maatwerkoplossingen die passen bij de lokale situatie en de wensen van gemeenten, buurtbewoners én arbeidsmigranten. In onder andere Waalwijk, Venray en Horst aan de Maas is deze aanpak al in de praktijk gebracht. En met succes!

Met haar unieke concept Living as a Service zet KAFRA Housing de nieuwe standaard in tijdelijke huisvesting. Zo worden bewoners, gemeenten en andere stakeholders volledig ontzorgd rondom alle aspecten van wonen en leven. Dit uit zich in vijf speerpunten: Maatwerk, Kwaliteit van leven, Duurzaam wonen, Intensief beheer en Omgevingsdialoog.

Maatwerk
Welke huisvestingsoplossing is het meest geschikt? Dat is afhankelijk van de lokale situatie. KAFRA gaat daarom actief met gemeenten in gesprek om de meest geschikte lokale oplossingen te ontwikkelen. KAFRA heeft hiervoor meerdere unieke huisvestingsconcepten ontwikkeld. Zoals Mobile Homes. Deze zijn geschikt voor twee tot vier personen, ruim bemeten, volledig uitgerust en zeer duurzaam (onder andere gasloos en voorzien van zonnepanelen). Mobile Homes zijn eenvoudig te (ver)plaatsen en daarom ideaal voor acute huisvestingsbehoeften. Ook zijn er Labour Hotels: moderne woon- en studiocomplexen bestaande uit modulaire studio’s. Deze vorm van semipermanente huisvesting is in Waalwijk en Horst aan de Maas reeds operationeel, vereist tijdelijke herbestemming (10 + 5 jaar) en kan binnen 6 tot 9 maanden gerealiseerd worden. En ook transformatie van bestaande bouw kan een goede optie zijn. Afgeschreven of leegstaande panden worden verbouwd tot woonunits en in hun oude glorie hersteld. De panden worden zo weer leefbaar en de lokale omgeving krijgt een positieve boost.

Duurzaamheid
Tijdelijke huisvesting is naast economische noodzaak een sociale verantwoordelijkheid. Het bieden van een goede, veilige en gezonde woonomgeving staat voor KAFRA hoog in het vaandel. Alle woonruimten van KAFRA Housing zijn ruim bemeten en bieden voldoende privacy. Ze zijn modern ingericht en van alle gemakken voorzien. Daarnaast beschikken alle locaties over uitgebreide groenvoorzieningen en woon-, sport- en ontspanningsfaciliteiten.

KAFRA Housing speelt in op de groeiende roep om duurzaamheid en neemt haar verantwoordelijkheid op het vlak van milieu. Haar woningen zijn gebouwd met duurzame en recyclebare (cradle-to-cradle) materialen, goed geïsoleerd en energiezuinig. De locaties zijn zelfs volledig gasloos en voorzien van zonnepalen om duurzame energie op te wekken.

Beheer en omgevingsdialoog
Naast de realisatie van huisvestingslocaties, stuurt KAFRA ook op optimale inrichting van service en beheer. Om bewoners écht goed huisvestingsperspectief te bieden en omwonenden en andere betrokkenen goed te informeren, is professioneel beheer van de locaties van groot belang. KAFRA werkt daarom met professionele (meertalige) Welfare Officers, die 24/7 aanwezig zijn. De Welfare Officers zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de bewoners, zorgen voor goede informatievoorziening en verzorgen de communicatie met de omgeving. Zij fungeren als centraal aanspreekpunt voor bewoners, verzorgen het beheer en borgen het huisreglement.

KAFRA investeert actief in een open, transparante relatie met stakeholders, zoals buurtgenoten, veiligheidsdiensten en gemeenten. Intensieve communicatie met de omgeving is van groot belang voor het welslagen van projecten, want er bestaat vaak weinig draagvlak voor huisvesting van arbeidsmigranten in de wijk (Not in My Back Yard-effect).

Bij de realisatie van elke locatie wordt daarom, in nauwe samenspraak met de gemeente, een informatieavond voor direct omwonenden georganiseerd en worden andere stakeholders geïnformeerd. Ook wordt direct een klankbordgroep van mensen uit de directe omgeving opgericht. De klankbordgroep denkt mee en blijft ook na de opening van de locatie bestaan om verbetersuggesties aan te dragen en de ontwikkelingen te monitoren. ◼

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *