Leeuwendaal

Benoem, waardeer en benut je talent

Focussen op wat goed gaat en je sterke punten optimaal benutten: steeds vaker ligt positieve psychologie aan de basis van succesvol personeelsbeleid. Hoe stuur je op talent? Een gesprek met Heleen Kuijten, HR-directeur bij Schiphol, en Raoul Schildmeijer, trainer en adviseur bij Leeuwendaal. ‘Een leven lang ontwikkelen, dat gun je iedereen.’

De tijd van twee keer per jaar een functioneringsgesprek is al lang passé, daar zijn beiden het snel over eens. ‘We werken steeds meer met waardering van kwaliteiten als uitgangspunt,’ zegt Heleen Kuijten. Sinds 2013 staat ze aan het hoofd van de HR-afdeling van Royal Schiphol Group. Een organisatie met een groeiend personeelsbestand dat inmiddels neerkomt op ruim 2300 fte. ‘Ik ken nog maar weinig organisaties waar de leidinggevende als alwetende verteller twee keer per jaar in een “veroordelingsgesprek” aangeeft wat er beter moet. Ons doel is tweerichtingsverkeer waarbij continu de mogelijkheid is voor het geven van feedback.’

Heleen Kuijten: ‘Ons doel is tweerichtingsverkeer’ Foto: Dirk Hol

Zelfreflectie
De individualisering van de samenleving vraagt om een ander soort benadering, meent Kuijten. ‘Je ziet bijvoorbeeld dat de jongste generatie heel duidelijk een doel en drijfveer nodig heeft. Kan ik me aan deze baan verbinden? Wat is de why van deze organisatie? Wat kan ik hier leren?’ Daarnaast speelt zelfreflectie een belangrijke rol: ‘Uiteindelijk gaat het er ook om dat je waardeert wie je bent. Wat zijn je talenten en wat kan je ontwikkelen? Hoe past dit binnen het team? Natuurlijk zijn er ook zaken waar je minder goed in bent. Ook die moeten bespreekbaar zijn.’

De HR-directeur volgde begin dit jaar de versnelde opleiding Strengths Coaching bij Raoul Schildmeijer. De opleiding komt voort uit een exclusieve samenwerking die Leeuwendaal is aangegaan met Gallup. ‘Dit is een research- en consultancybedrijf dat onder meer wereldwijd opinie-onderzoek uitvoert,’ legt Schildmeijer uit. ‘Daarnaast hebben zij veel expertise als het gaat om het creëren van betrokkenheid en het inzetten op de sterke punten van medewerkers. Dit gedachtengoed vormt het fundament van deze opleiding.’ 

Raoul Schildmeijer: ‘Het vaststellen van sterke punten is maatwerk’ Foto: BLINKfotografie

Talenten
Op basis van decennialang onderzoek heeft Gallup een test ontwikkeld om talenten te ontdekken. ‘De zogeheten CliftonStrengths test
je op 34 talenten en bepaalt welke dominant zijn. Door deze kennis te delen en hierop te coachen kunnen zowel individuen als teams beter functioneren,’ aldus Schildmeijer. ‘Met talenten word je geboren. De kunst is om talenten te vertalen naar je sterke punten en deze doelgericht in te zetten in je dagelijks werk. Dankzij deze training leer je waar je je talenten het meest productief kunt gebruiken. Zie het als een ruwe diamant die je slijpt om te schitteren.’

Kuijten sluit zich volledig aan bij dit gedachtengoed. ‘Ik ben groot voorstander van deze positieve benadering. Je merkt dat er in deze gesprekken een ander soort energie ontstaat dan bij de traditionele HR-gesprekscyclus. Dit gaat niet over tevredenheid, maar over betrokkenheid en passie voor het werk.’ De HR-directeur heeft tijdens de opleiding ook veel over zichzelf geleerd. ‘Die zelfkennis gebruik ik bij het coachen van anderen. Ik stel me als leidinggevende soms ook kwetsbaar op. Bijvoorbeeld door tegenover mijn team transparant te zijn over mijn sterke – en minder sterke – punten. Door hier open over te communiceren wordt duidelijk waar we elkaar kunnen aanvullen.’

Maatwerk
Het vaststellen van sterke punten is maatwerk, benadrukt Schildmeijer. ‘De kans dat iemand uitkomt op exact dezelfde top-5 van sterke punten is 1 op 33 miljoen. Door helderheid te krijgen over het “DNA” van je team, kun je beter verklaren waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt. Om anderen te begrijpen zal je moeten weten door welk filter zij naar de wereld kijken. Is iemand een onderhandelaar, vakspecialist of een kennisdrager? Vanuit de sterke punten zijn bepaalde rollen af te leiden.’

Bovendien kijken medewerkers door deze benadering breder naar hun eigen competenties dan alleen functionele eisen.  ‘Dat is ook in hun eigen belang,’ stelt Schildmeijer. ‘Een landmeter kan bijvoorbeeld nog een heleboel andere kwaliteiten hebben dan het meten van land. In tijden waarin Google en drones steeds meer invloed krijgen, is het geen overbodige luxe om ook die andere sterke punten in beeld te hebben.’ Kuijten knikt instemmend. ‘Zelfbewustzijn is ontzettend belangrijk om duurzaam inzetbaar te blijven en je werkplezier ook in de toekomst te behouden. Een leven lang ontwikkelen, dat gun je iedereen.’

Meer informatie over de Versnelde Opleiding Strengthscoaching van Leeuwendaal

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *