Leeuwendaal

Managers kunnen burn-out voorkomen

Individuele werknemers kunnen zichzelf wapenen tegen een burn-out. Maar ook de organisatie en de leidinggevenden spelen een cruciale rol. Vooral die laatste groep is verantwoordelijk voor het bevorderen van positieve werknemerservaringen en voor het elimineren van stressfactoren op het werk.

In de Volkskrant van 5 januari jongstleden stond een uitvoerig verhaal over burn-out met als titel Hoe opgebrand is Nederland? De conclusie: van een epidemie is geen sprake, maar het aantal gevallen van burn-out neemt toe en betreft steeds vaker jonge mensen. Het Amerikaanse onderzoeks- en adviesbureau Gallup deed uitgebreid onderzoek naar dit fenomeen en wijdde er een driedelige artikelserie aan. Een van die artikelen  gaat in op de vraag wat managers kunnen doen.
In het artikel geeft Gallup een aantal nuttige tips. Om burn-out bij medewerkers te voorkomen, kunnen managers de volgende stappen nemen:

 1. Luister naar werkgerelateerde problemen
  Teveel medewerkers vinden hiervoor nauwelijks of geen gehoor bij hun leidinggevende. Medewerkers van wie de leidinggevende wél openstaat voor werkgerelateerde problemen, hebben 62 procent minder kans op burn-outklachten.
 2. Stimuleer teamwork
  Collega’s begrijpen elkaar vaak beter en ze snappen beter welke stress het werk met zich meebrengt. Managers moeten daarom een omgeving creëren waarbinnen teamwerk gedijt, waarin mensen elkaar helpen en elke medewerker een collega heeft die écht bereid is om te luisteren.
 3. Zorg dat ieders mening telt
  Leidinggevenden moeten actief naar meningen en ideeën van werknemers vragen. Medewerkers die het gevoel hebben dat hun mening telt, voelen zich belangrijk, voelen zich deel van het team en nemen meer verantwoordelijkheid voor hun prestaties. Dit vermindert het burn-outrisico. Het werk overkomt hen niet, ze hebben er controle over.
 4. Maak werk doelgericht
  Medewerkers raken aanzienlijk minder snel opgebrand wanneer ze hun werk kunnen koppelen aan de missie en aan concrete doelen van de organisatie. Mensen werken niet alleen voor een salaris, maar ze willen ook betekenisvol zijn in wat ze doen. Het is een belangrijke taak van de leidinggevende om zijn medewerkers te laten zien dat hun bijdragen écht een verschil maken.
 5. Focus op strengths-based feedback en ontwikkeling
  Medewerkers die kunnen doen waar ze goed in zijn, hebben 57 procent minder kans op een burn-out. Het is daarom belangrijk dat iedere leidinggevende de strengths van zijn mensen kent en hen complimenteert met wat ze goed doen. Door hen te helpen om hun natuurlijke talenten zoveel mogelijk te benutten in hun rol en in hun taken, haalt de leidinggevende het beste uit zijn mensen. Het enthousiasme en optimisme dat gepaard gaat met strengths-based werken, vermindert het risico op stress en burn-out aanzienlijk. Medewerkers ervaren hun werk niet als een last, maar verheugen zich op hun volgende succes.

Overigens hebben managers zelf ook last van burn-out. Ze hebben immers dezelfde fundamentele behoeften als hun medewerkers. Het is belangrijk om dat in gedachten te houden, aldus Gallup. Want managers die lekker in hun vel zitten hebben vaker medewerkers die ook lekker in hun vel zitten.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *