Leeuwendaal

Talentontwikkeling is een fundamenteel recht

Je talenten kunnen benutten en ontwikkelen in je werk, dat gun je iedereen. Er bestaat geen beter recept voor een leven lang plezierig, bevlogen en gezond werken. Talentontwikkeling zou eigenlijk een fundamenteel recht moeten zijn van elke werknemer, in welke schaal dan ook.

Onder de titel In het hart van de publieke zaak heeft het rijk deze zomer haar nieuwe strategisch personeelsbeleid gepresenteerd. Het is een zeer lezenswaardig en doorwrocht verhaal, dat staat buiten kijf. Maar er ontbreekt ook iets aan: een stevige inzet op talentontwikkeling. Dat woord komt in het stuk niet voor. Wel is er sprake van talentprogramma’s, maar deelname daaraan is voorbehouden aan selecte groepen. Zo moet de ‘ontwikkeling van een rijksbreed talentenprogramma voor de schalen 12-14 binnen de beleidskern’ bijdragen aan het creëren van een inclusieve organisatie met divers samengestelde teams. Maar je talenten kunnen benutten en ontwikkelen in je werk, dat gun je iedereen. Er bestaat geen beter recept voor een leven lang plezierig, bevlogen en gezond werken. Talentontwikkeling zou eigenlijk een fundamenteel recht moeten zijn van elke werknemer, in welke schaal dan ook. En niet alleen bij de rijksoverheid, maar in elke organisatie.

Van talenten naar strengths
Een talent is een natuurlijke aanleg om op een bepaalde manier te denken, te voelen of te doen. Door medewerkers in staat te stellen om die aanleg in zichzelf en in elkaar te ontdekken, schep je ruimte voor professionele groei. Talenten worden strengths (sterke punten), mensen ontwikkelen  het vermogen om in een specifieke rol consistent en op hoog niveau te presteren.
Inzetten op het ontwikkelen van strengths biedt grote kansen. In organisaties waar mensen hun eigen strengths kennen en managers aandacht besteden aan het ontwikkelen van strengths, is de kans zes keer zo groot dat medewerkers zich betrokken voelen in hun werk. Dat blijkt uit grootschalig internationaal onderzoek van onze partner Gallup.
En er is een sterk verband tussen betrokkenheid en productiviteit. Betrokkenheid heeft een stevig positief effect op de teamgeest, het draagt bij aan een gezonde organisatiecultuur en het leidt tot significant minder ziekteverzuim. In organisaties waar managers actief werken aan de betrokkenheid van hun medewerkers is er tot zelfs 37 procent minder ziekteverzuim dan in organisaties die geen aandacht hebben voor dit thema.
Uit tal van onderzoeken naar vertrekredenen van medewerkers blijkt keer op keer dat het gebrek aan ontwikkelkansen zeer fnuikend is. Dat is vaak zelfs een belangrijkere reden om een organisatie te verlaten dan ontevredenheid over het salaris. Mensen in staat stellen om hun talenten te benutten en deze verder te ontwikkelen tot echte strengths is de beste manier om de uitstroom van getalenteerde medewerkers terug te dringen.

Hoe dan?
Lang niet iedere professional kent zijn eigen strengths en leidinggevenden hebben niet altijd een goed beeld van de strengths van hun medewerkers. Het is essentieel om dat scherp te krijgen. Leeuwendaal zet daarvoor CliftonStrengths van Gallup in, een befaamd instrument dat wereldwijd al meer dan negentien miljoen professionals heeft geholpen hun strengths te identificeren, te richten en te ontwikkelen. Het biedt het zelfinzicht dat mensen in staat stelt om de eigen doelen, de teamdoelen én de organisatiedoelen te realiseren.
In hun brief aan informateur Edith Schippers schreven de secretarissen-generaal vorig jaar: ‘Onze mensen zijn het belangrijkste kapitaal van de rijksoverheid: deskundige, betrokken, gedreven, integere en flexibele ambtenaren die werken voor Nederland.’ Er is geen betere manier om dat menselijk kapitaal van de rijksoverheid te laten floreren en renderen dan door te investeren in talentontwikkeling. Benut alle talenten/strengths om prestaties mogelijk te maken die bijdragen aan het bereiken van doelen. Organiseer het werk dusdanig dat mensen ook daadwerkelijk hun strengths kunnen inzetten en ontwikkelen voor de publieke zaak. Dan kunnen ze doen waar ze goed in zijn en wat hen energie geeft en daardoor worden ze nóg beter. Dan is betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid inbegrepen in de manier van werken en overtreft het organisatieresultaat de verwachtingen omdat mensen boven zichzelf uit stijgen.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *