Lost Lemon

Een nieuwe STAP om een leven lang te leren

De fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting wordt op 1 januari 2022 vervangen door de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulering ArbeidsmarktPositie). Met het STAP-budget krijgen Nederlanders, met of zonder werk, jaarlijks 1.000 euro om te besteden aan een individueel leer- en ontwikkeltraject. Dit om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt op peil te houden of te vergroten.

De pensioenleeftijd is (en wordt waarschijnlijk verder) verhoogd. Mensen werken langer en dat betekent dat ze mee moeten groeien met de eisen die de veranderende arbeidsmarkt stelt. Door technologische ontwikkelingen verdwijnen beroepen en komen er nieuwe voor in de plaats. Ook globalisering, de transitie naar een klimaatvriendelijke wereld en kleinere maatschappelijke veranderingen hebben gevolgen voor het werk dat we doen. Ze leiden tot een continu veranderende arbeidsmarkt, die van werkenden steeds nieuwe kennis en vaardigheden vraagt.

Blijvend investeren
De overheid herkent de snelle ontwikkelingen en erkent de noodzaak dat mensen zich blijven doorontwikkelen om aan de eisen van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Deze erkenning komt tot uiting in beleid dat gericht is op het stimuleren van mensen om zich te blijven ontwikkelen. De regeling Stimulering Arbeidsmarktpositie (STAP) past in dit beleid. Met deze regeling worden volwassenen gestimuleerd om te blijven leren en/of studeren. Vanaf 1 maart 2022 kunnen alle werkenden en werkzoekenden bij het UWV een STAP-budget voor scholing en ontwikkeling aanvragen van maximaal 1.000 euro. Ze kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een opleiding bij een gecertificeerde opleider om hiermee hun baan te houden. Of om een nieuwe baan te vinden.

Estafette
Maar de STAP-regeling staat niet op zichzelf. De overheid investeert breder. En niet alleen via het UWV. Ook gemeenten richten zich op een duurzame loopbaan- cyclus: eerst opleiden, dan werken, bij- of omscholen, werken, enzovoort. Steeds meer gemeenten verruimen hiervoor de dienstverlening van de Regionaal Meld- en Coördinatiepunten, zowel qua leeftijd (van 23 naar 27 jaar) als doelgroep. Daarnaast richten sociale diensten zich in toenemende mate op bij- en omscholing om mensen terug te begeleiden naar werk of voor het eerst aan een baan te helpen.

Lost Lemon
Lost Lemon is een sociaal-maatschappelijk bureau en heeft van het UWV de opdracht gekregen de informatievoorziening voor de STAP-regeling te leveren en de komende 6 jaar te ondersteunen bij de uitvoering van de regeling. Ook helpt Lost Lemon – met het systeem LeerSaam – gemeenten bij hun onderwijstaken en het begeleiden naar werk. Dankzij ruim 15 jaar ervaring in het sociaal domein heeft Lost Lemon de kennis en expertise in huis om samen met organisaties in het sociaal domein, als partners, echt duurzame oplossingen te realiseren.

Meer weten?
www.lostlemon.nl
info@lostlemon.nl
085 489 8888

Tekst & beeld: Lost Lemon

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *