alle artikelen van Nederlands Jeugdinstituut

Maak als raadslid het verschil

De nieuwe gemeenteraden staan voor grote uitdagingen in het lokale jeugdbeleid. Zo maken steeds meer jongeren gebruik van jeugdhulp, waardoor gemeenten grote financiële tekorten hebben. Ook heeft corona grote invloed op het leven en mentaal welbevinden van jongeren. Raadsleden spelen een belangrijke rol bij het maken van de juiste keuzes en het sturen van het beleid. Dit vraagt een duidelijke visie, een integrale blik en een koersvaste aanpak met ruimte om te leren.

Als raadslid neem je belangrijke beslissingen voor het lokale jeugdbeleid. Die hebben direct impact op de levens van kinderen, jongeren en ouders. Hierbij helpt het als er een duidelijke visie en koers is. Dat zorgt er ook voor dat jij als raadslid focus kunt houden. Zo stuur je op het maatschappelijke resultaat dat je wilt bereiken voor de kinderen en jongeren in je gemeente. Stel daarom fundamentele vragen aan de orde in de gemeenteraad. Voor welke kinderen vinden wij dat de jeugdzorg is bedoeld? Wat vinden we de verantwoordelijkheid van ouders? Starten vanuit een gezamenlijke visie geeft richting aan de beleidskeuzes en de uitvoering van beleid.

Integrale blik
Daarbij is ook een integrale blik nodig. Beleid en uitvoering zijn vaak versnipperd over verschillende leefgebieden, maar in het leven van kinderen en jongeren lopen die door elkaar heen. Gemeenten staan voor de uitdaging om het jeugdbeleid zo in te richten dat schotten wegvallen en de leefwereld van kinderen centraal staat. Dit voorkomt dat de oplossing van een probleem bij het kind wordt gezocht terwijl het probleem ergens anders ligt. Zo kan schooluitval het gevolg zijn van geldzorgen in een gezin. Juist de gemeente kan de verschillende domeinen en vormen van ondersteuning aan elkaar verbinden, zodat problemen effectief aangepakt worden.

Eenvoudige oplossingen voor de problemen in het jeugdveld bestaan helaas niet. Te vaak wordt nog gedacht dat eenmalige grote ingrepen de oplossing zijn, zoals een andere manier van inkoop voor de jeugdzorg. Dit leidt echter af van de eigenlijke opgave: werken aan doelgericht en samenhangend beleid. Hierbij kunnen we leren van gemeenten die erin slagen om effectief en betaalbaar jeugdbeleid te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de gemeente Deventer of de gemeente Rotterdam. Zij blijken koersvast te zijn en zich vooral te richten op samenwerking in plaats van op controle. En zij werken met de maatschappelijke partners in een continue beweging van kleinschalig uitproberen, daarvan leren en successen verder uitbouwen.

Kennis voor raadsleden
Veel gemeenteraden zijn nog zoekende naar hun rol binnen het complexe en dynamische jeugdveld. Het vergt moed en visie van raadsleden om het jeugdbeleid anders te organiseren. Als onafhankelijk kennisinstituut helpt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gemeenteraadsleden om deze rol op zich te nemen. Op de website NJi.nl vind je meer informatie speciaal voor raadsleden. Wil je op de hoogte blijven van het belangrijkste nieuws uit het jeugdveld? Neem dan een gratis abonnement op de Nieuwsbrief Jeugd.

Beeld: Shutterstock

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *