NSOB

De samenleving vraagt om een andere ambtenaar

Werken bij de overheid is fundamenteel anders dan werken in het bedrijfsleven. Daar komt nog bij dat overheden vandaag de dag voor een aantal flinke maatschappelijke uitdagingen staan. Dit vraagt om specifieke kwaliteiten van de ambtenaar, vertelt Paul Frissen, decaan van de Master of Public Administration van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). ‘Je moet de samenleving begrijpen en weten wat de beperkingen van de overheid zijn.’

Veel mensen vinden dat de overheid als organisatie vergelijkbaar is met het bedrijfsleven. Een grove misvatting volgens Paul Frissen. ‘Overheden zijn een rader in een vaak complexe structuur van verschillende belangen en hebben te maken met urgente maatschappelijke vraagstukken. En dat is een zeer politiek, democratisch speelveld. Simpele, bedrijfsmatige oplossingen volstaan vaak niet. Wat van essentieel belang is, is dat je als overheid weet wat er in de samenleving speelt en goed beseft wat je beperkingen zijn.’

Maatschappelijke uitdagingen
Zo logisch als het klinkt, zo lastig kan het zijn om dat als overheid te doen, stelt Frissen. ‘Zeker als je kijkt voor welke uitdagingen onze samenleving staat. De digitalisering bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat onze samenleving er anders uit komt te zien en dat er buiten de overheid nieuwe vormen van machtsconcentratie- en beïnvloeding ontstaan. Betekent dit dat overheden op een wezenlijk andere manier moeten gaan werken? Of neem de huidige geopolitieke verhoudingen. Deze zorgen ervoor dat Nederland bij bepaalde kwesties alleen in internationaal verband kan opereren.’
Ook de groeiende tegenstelling tussen Nederlanders op cultureel, economisch en sociaal gebied zorgt voor veel onrust.

Goede sturing
De ontwikkelingen die Frissen schetst, vragen om een sterke overheid, die
hier goed mee kan omgaan. ‘Dit vraagt ook om een andere ambtenaar, een die enerzijds het complexe geheel goed overziet en anderzijds goed in contact staat met de burger. In de Master of Public Administration gaan overheidsmedewerkers met dit soort vaardigheden aan de slag. In onze opleiding zien we pluraliteit als een van de belangrijkste waarden van democratie. Verschillende maatschappelijke problemen vragen om verschillende oplossingen. Niet alles is maakbaar, maar er is wel een handelingsrepertoire waarover je kunt beschikken om als overheid goed sturing te geven. Dat leren de deelnemers in deze master.’

Leren van elkaar
Omdat de master zich met name richt op zeer ervaren ambtenaren in het hogere segment, leren de deelnemers ook veel van elkaar, laat Frissen weten. ‘We hebben de opleiding zo ingericht, dat de kennis en ervaring van de deelnemers maximaal worden gebruikt. Daarnaast zijn er veel praktijkopdrachten en beschikken we overhoogleraren met veel praktische en onderzoekservaring in de publieke sector. Ook gaan de deelnemers vier tot acht weken naar het buitenland, kijken hoe het openbaar bestuur in een ander land is ingericht en functioneert.‘ De master duurt twee jaar. Een lang en intensief traject, maar iedereen ervaart het als een cadeautje om wekelijks zo veel van elkaar te kunnen leren,’ besluit Frissen.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *