NSOB

NSOB biedt reflectie en verdieping met directeurenopleiding

Sinds 2015 biedt de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) de opleiding Strategisch Leiderschap in het Publiek Domein aan, beter bekend onder de titel: de NSOB-directeurenopleiding. Op 3 september 2020 start een nieuwe leergang. Co-decaan en coach tijdens de leergang, dr. Myrte Ferwerda, vertelt erover.

‘We zijn het programma 5 jaar geleden gestart als antwoord op de behoefte aan een stevige leergang voor directeuren,’ vertelt Ferwerda. ‘De uitdagingen voor publieke leiders liegen er niet om. Ze opereren in een uniek en complex krachtenveld tussen maatschappelijke opgaven, politieke wilsvorming en ambtelijke professionaliteit. Ze zijn eindverantwoordelijk voor uitdagende vraagstukken, in een wereld waar vertrouwen in de instituties en (inter)nationale stabiliteit tanende is.’

Myrte Ferwerda

‘Tegelijkertijd ligt het handelen van publieke leiders steeds meer onder een vergrootglas. Dat vraagt om reflectie op en verdieping van het eigen leiderschap.’

Op pad
De leergang heeft 8 modules, van in totaal 17 dagen tussen september 2020 en juni 2021. Tijdens de modules is naast aandacht voor kennis en inhoud ook veel reflectie op de eigen dilemma’s. Ferwerda: ‘In het programma verbinden inspirerende topdocenten de nieuwste inzichten en hun eigen ervaringen aan de casuïstiek en de (leiderschaps-)vragen van de deelnemers.’
Naast de inhoudelijke verrijking gaan de deelnemers ook op pad. Ze bezoeken plekken waar we lastige vraagstukken kunnen waarnemen en ervaren in de praktijk, zoals tijdens het bezoek aan Kopenhagen of in Rotterdam-Zuid bij de Stadsmariniers.

Een van de vorige deelnemers over de opleiding
‘Wat mij bijzonder aansprak was de verbinding tussen theorie en praktijk, tussen organisatie- en institutionele ontwikkeling en de (benodigde) eigen persoonlijke ontwikkeling van de strategisch leidinggevende op directeursniveau binnen de overheid. Tegelijkertijd uitgedaagd worden op intellectueel en persoonlijk niveau is een cadeau dat ik iedere leidinggevende aanbeveel. Zeker omdat het vaardig kunnen onderhouden van de menselijke relatie in deze tijd van doorslaggevende betekenis is voor effectief (publiek) leiderschap.’

Ze delen de fascinaties en verwonderingen die dit oplevert en reflecteren op de consequenties van de inzichten voor de eigen praktijk. Verder onderzoeken ze met elkaar de spanning tussen “leidinggevende zijn” (managing) en “leiderschap uitoefenen” (leading), waarbij ze weten dat de waan van de dag het in de aandachtsverdeling vaak wint van leiderschap. Tijdens de intervisie en de persoonlijke coachingsgesprekken diepen we dit verder op individueel niveau uit.’
De opleiding geeft de deelnemers uitgebreide bagage. Ferwerda: ‘Het is een
uitdagend programma: de dingen die je dacht te weten stellen we ter discussie. We laten de deelnemers meervoudig kijken naar de maatschappelijke vraagstukken waarvoor zij staan en we geven hun het gereedschap om de opgedane inzichten te koppelen aan hun dagelijkse uitdagingen en de ontwikkeling van hun eigen leiderschap.’

Strategisch leiderschap in het publiek domein
Op 3 september 2020 zal de NSOB voor de zesde keer starten met de opleiding gericht op directeuren in het openbaar bestuur en publiek domein vanaf schaal 16 of een equivalent daarvan. Met hoogleraren en topdocenten als Jaap Boonstra, Paul ’t Hart, Eva Sorensen, Mark van Twist, Saniye Çelik, Paul Frissen en Martijn van der Steen gaan zij de confrontatie aan met cruciale ontwikkelingen binnen én rondom het publiek domein. Meer informatie en aanmelden via www.nsob.nl.
Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *