OMOOC

‘Startups onmisbare schakel voor daadkrachtige overheid’

De overheid staat voor vele uitdagingen. Technische uitdagingen op het gebied van data en telecommunicatie leiden ook tot sociologische uitdagingen in een veranderende samenleving. De nieuwe MOOC[1] Overheid opent deuren voor startups toont hoe de overheid samen kan werken met startups om complexe problemen te lijf te gaan.

De klassieke werkwijze binnen de overheid om complexe problemen aan te vliegen is door intern denkkracht te organiseren die tot een oplossing moet leiden. Het feit dat de huidige problematiek meervoudig is én nieuwe beleidsterreinen omvat, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, maakt dat de overheid zich op onontgonnen gebied begeeft. De verwachtingen en verplichtingen zijn er echter niet minder om. De complexiteit van de uitdagingen en de snelheid die gewenst is om met antwoorden te komen, vraagt om een fundamenteel andere werkwijze. Daarom opent de overheid haar deuren voor startups om mee te denken en mee te werken aan maatschappelijke opgaven met het programma Startup in Residence, dat centraal staat in de OMOOC.

Startups zijn jonge bedrijven die vaak creatief te werk gaan. Bewegelijkheid en flexibiliteit zijn voordelen van deze werkwijze, die het mogelijk maken snel nieuwe, innovatieve producten te kunnen produceren. Een nadeel van startups is echter zij nog niet de schaalgrootte en ervaring hebben om ingewikkelde aanbestedingsprocedures te doorlopen die vaak zijn vereist bij het verkrijgen van een opdracht van de overheid.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Het doel van het programma Startup in Residence is tweeledig. Enerzijds trachten landelijke, provinciale en regionale overheden met het programma meer open te staan voor werkwijzen van startups, door te experimenteren en zo de kracht van deze startups te gebruiken in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Anderzijds trachten zij hun organisaties zodanig in te richten dat aanbestedingsprocedures structureel eenvoudiger en toegankelijker worden voor kleine partijen.

De vijfdelige MOOC Overheid Opent deuren voor startups leert ambtenaren welke kansen samenwerking met startups kan bieden en welke rol dit programma daarin speelt. Ook komt aan bod welk succes al behaald is met de eerste samenwerkingen.

Pakketkluizen tegen de drukte
In Zuid-Holland is er al een project van start gegaan met hulp van Startup in Residence. De provincie Zuid-Holland slibt als dichtstbevolkte provincie van Nederland langzaam dicht. De toenemende hoeveelheid bestelbusjes die pakketjes bezorgen draagt ook niet bij aan een goede doorstroom. Om dat te verminderen werkt Zuid-Holland samen met EVAnet om slimme pakketkluisjes te plaatsen op OV-knooppunten of bushaltes. Bezorgdiensten hoeven dan niet alle huizen langs, maar kunnen één keer de pakketjes op een station achterlaten van iedereen die na werk via die locatie terugreist. De consument opent dan met een code het kluisje waar zijn of haar pakketje in ligt en vervolgt de weg naar huis. Zo anticipeert Zuid-Holland op de veranderende behoefte van de consument met het concept van een startup.

Als eerste op de hoogte zijn wanneer een nieuw inzicht online staat? Schrijf je dan nu in voor de speciale nieuwsbrief!

[1] MOOC = Massive Online Open Course

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *