alle artikelen van PLANgroep

Terug naar zelfredzaamheid

Mensen met schulden zitten vaak met veel vragen en hebben behoefte aan helder inzicht in hun financiële situatie. PLANgroep heeft daarvoor een app ontwikkeld die je op je mobiele telefoon kunt zetten. Gebruiksvriendelijk en ook te benutten als coachingsinstrument. Want het doel is cliënten terug te begeleiden naar zelfredzaamheid.

PLANgroep wordt door zestig gemeenten ingeschakeld bij de schuldhulpverlening. Directeur Joost van Eijk: ‘Als iemand met schuldproblemen worstelt en bij de gemeente aanklopt, gaat de gemeente bekijken wat er mogelijk is en stuurt cliënten naar ons door. De doelgroep is heel divers. Maar een ding hebben alle cliënten gemeen: ze hebben vragen, willen inzicht en hun informatie komt in ons IT-systeem terecht. De nieuwe mobiele app MijnDossier helpt cliënten een duidelijk beeld te krijgen van hun financiële situatie.’

‘We hebben MijnDossier zelf ontwikkeld,’ vertelt Van Eijk, bij PLANgroep onder meer verantwoordelijk voor de IT. ‘Niet iedereen heeft een computer of toegang daartoe, maar bijna iedereen heeft wel een smartphone. Daarom hebben we een mobiele app gemaakt. Wij hebben daarvoor de mogelijkheden en wilden zien wat zo’n app de cliënten en ons zou brengen.’ Tom Appelboom, manager Schuldhulpverlening: ‘Ons uitgangspunt was dat de app zo simpel mogelijk zou worden. Veel plaatjes, weinig tekst, zodat mensen er zonder moeite gebruik van kunnen maken.’

Drie pijlers
‘Onze organisatie heeft drie pijlers,’ legt Van Eijk uit. ‘In de schuldhulpverlening kijken we naar wat iemand reëel kan betalen vanuit een sluitend budget. Wat is het inkomen, wat zijn de uitgaven, en er moet natuurlijk leefgeld overblijven. We gaan dan in gesprek met de schuldeisers en maken afspraken met hen die we tijdens het traject kunnen bijstellen. Met de hoge energieprijzen van nu bijvoorbeeld, kun je die plannen niet ongewijzigd voortzetten. Na 3 jaar is het traject voorbij en worden resterende schulden kwijtgescholden. De tweede pijler is budgetbeheer. Wij helpen de cliënten om het budgetplan ook daadwerkelijk uit te voeren. Dit betekent dat we een rekening openen waar het geld op komt en dat wij de maandelijkse lasten betalen. Ook betalen we leefgeld aan de cliënten. In de derde pijler, bewindvoering, komen de eerste twee samen. Voor cliënten die dat zelf niet kunnen, doen we dan alles.’

In de app MijnDossier vinden gebruikers overzichtelijk alle relevante financiële gegevens. Appelboom: ‘De app ondersteunt alle drie de pijlers: schuldhulp, budgetbeheer en bewindvoering. Cliënten kunnen zien wat er aan geld binnenkomt, wat er uitgaat en waar het aan uitgegeven is, de berekeningen achter het plan, saldi, reserveringen voor bijvoorbeeld het eigen risico, het betalingsverkeer, het schuldenoverzicht, enzovoort. Het is eigenlijk net een bankomgeving. Iedere situatie is anders, het systeem toont alleen de gegevens die voor de individuele gebruiker relevant zijn. In sommige gevallen, als iemand bijvoorbeeld psychische klachten heeft, kan het beter zijn om bepaalde informatie niet te tonen, omdat die onnodig onrust zou kunnen veroorzaken. Het is onze taak om mensen te ontzorgen en op financieel gebied rust te brengen. Maar in principe krijgt de gebruiker alles te zien.’

Open en eerlijk
Dat schept helderheid en vertrouwen, zegt Van Eijk. ‘Cliënten met schulden moeten veel informatie inleveren, die voor hun gevoel verdwijnt in een soort black box, want ze krijgen vaak geen beeld van wat ermee gebeurt. Onze app is het tegendeel daarvan.’ ‘We voorkomen er ook veel telefoontjes met vragen mee,’ vult Appelboom aan. ‘Ons uitgangspunt is om inzicht te bieden. Cliënten geven zich op financieel terrein helemaal bloot, en natuurlijk willen ze weten hoe ze ervoor staan. Voordat er helderheid is en een plan, ben je vaak een halfjaar tot een jaar bezig. De app biedt open en eerlijke communicatie, waardoor er geen ruis ontstaat. Zo houden wij meer tijd over voor de taken waar het echt om gaat, zoals coaching en begeleiding.’

Vertrouwen en coaching
Ook daarvoor is MijnDossier te gebruiken, vertelt Appelboom. ‘De gebruikers kunnen onder meer zien wat ze extra kunnen besteden, dat heet: Beschikbaar saldo. Dat is een vrij opneembaar bedrag voor bijvoorbeeld een verjaardag of onvoorziene uitgaven. Daarmee krijgen cliënten een deel van hun eigen verantwoordelijkheid terug. Wij kunnen zien of ze daarvan gebruikmaken en naar aanleiding daarvan kunnen we met hen in gesprek gaan. Waarom hebben ze geld opgenomen, wat is er gebeurd? Via de app geven wij vertrouwen aan de cliënten en kunnen we hen begeleiden.’

‘Wij hebben tot nu toe veel positieve reacties gekregen op MijnDossier, vanuit gemeenten en ketenpartners,’ zegt Appelboom. ‘We blijven de app doorontwikkelen, dat is nooit af. Zo willen we het ook mogelijk maken dat cliënten documenten kunnen inzien. Dan komt echt het hele dossier beschikbaar en niet alleen het financiële overzicht. Via de app is ook contact met ons mogelijk. Ze kunnen ons e-mailen, maar ook bellen.’

‘We gaan MijnDossier ook meertalig maken,’ vertelt Van Eijk. ‘Want iedereen moet er gebruik van kunnen maken, of je nou jong bent of oud en ook als je het Nederlands niet goed beheerst. Het doel is om er echt voor te zorgen dat mensen weer grip krijgen op hun financiën en hen terug naar zelfredzaamheid te begeleiden.’

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *