Stade Advies

Grip op jeugdhulp

Beter transformerend samenwerken kan alleen op basis van betere analyses en monitoring. Alleen zo weet je het beste waaraan je kunt werken en welke resultaten dat heeft.

Het grootste deel van de gemeenten heeft te maken met budgetoverschrijdingen op jeugdhulp. Oorzaken:

 • Beperkte sturing op het budget door de verschillende (wettelijke) verwijzers
 • Toename aantal cliënten dat gebruikmaakt van jeugdhulp
 • Veel betrokkenen en complexe materie (regionale en lokale samenwerking)
 • Inkoop met open eind financiering (P x Q) zonder aanvullende maatregelen
 • Geen optimaal samenspel uitvoering, beleid en financiën

Soms wordt er gedacht dat de transformatie daarmee is mislukt en dat het nu tijd is voor meer control. Anderen menen dat de transformatie gewoon meer tijd moet krijgen. Ons inzicht is dat beter transformerend samenwerken alleen kan op basis van betere analyses en monitoring. Alleen zo weet je het beste waaraan je kunt werken en welke resultaten dat heeft. Wil een gemeente grip krijgen op het budget, dan moet ze snappen hoe het budget in elkaar zit (wie zijn de grootste verwijzers in aantallen en budget, waar heb je meer of minder invloed op, etcetera) en analyses maken met de juiste mensen: mensen die de cijfers goed kunnen duiden en patronen herkennen. Maak onder andere analyses over:

 • Jeugdhulp koppelen aan de scholen
 • Verhouding specialistische en basis- GGZ
 • Lengte en gemiddelde duur in zorg en recidives
 • Jeugdigen en gezinnen met gestapelde en verlengde zorg, etcetera.

Neem op basis van analyses maatregelen als:

 • Versterken van samenwerking met gecertificeerde instellingen. (Kosten zelf zo’n 15 procent van het budget en zijn via bepalingen jeugdhulp verantwoordelijk voor 20 à 30 procent van het budget.)
 • Huisartsen informeren over verwijsgedrag (vooral specialistische GGZ) en afspraken maken (inzet POH GGZ jeugd)
 • Afspraken maken met medisch specialisten over verlengingen van jeugdhulp
 • Beter positioneren Sociaal Team, via invulling coördinatie van zorg en monitoren
 • Transformatie jeugdhulp met verblijf
 • Alternatieven voor residentiële voorzieningen ontwikkelen (minder instroom, meer uitstroom met inzet omdenkers, zorgen voor alternatieve locaties)
 • Inzetten op kostbaarste cliënten/ gezinnen, kijken naar aanpak en resultaat
 • Zorgen voor de juiste aanvullende maatregelen bij elk type inkoopmodel
 • Sturen op naleving contracten en goed relatiebeheer

Stade Advies helpt diverse gemeenten en regio’s hiermee en werkt plaatselijk samen met de VNG Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. Het betreft een relatief nieuwe taak voor gemeenten waarover nog veel moet worden ontdekt. Goed samenspel van beleid, uitvoering en financiën vanuit één duidelijke visie is voorwaardelijk voor het succesvol werken aan maatregelen. Deze driehoek moet maatregelen monitoren en continu bijsturen. Zorg voor voldoende aandacht bij implementatie van maatregelen. Via regionale samenwerking kan men veel van elkaar leren. Daarnaast streven naar een meer uniforme aanpak op hoofdlijnen, dat is ook belangrijk voor aanbieders en andere samenwerkingspartners. Het devies: transformerend samenwerken op basis van data en analyses.

Voor meer informatie:
mail Albert Veuger: a.veuger@stade.nl of bel 06 10939299

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *